100% vụ việc KN được tổ chức đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết

 Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Long, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình cho biết, từ ngày 1/1/2019 đến nay, Ban Tiếp công dân của tỉnh đã phối hợp rất tốt với Thanh tra tỉnh tổ chức, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; kết quả trong kỳ Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 43 đoàn. Các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đã giao cho các sở, ban, ngành, địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng thời, Ban Tiếp công dân đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh đảm bảo an ninh - trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân, đặc biệt là các ngày tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời nắm bắt tình hình khiếu kiện của công dân ngay tại cơ sở để báo cáo lãnh đạo có phương án xử lý kịp thời tránh để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

Năm 2020, chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã tiếp 48 đoàn với 81 công dân tại Trụ sở Tiếp công dân các huyện, thành phố; tại các sở, ban, ngành xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định, tham gia tiếp công dân của lãnh đạo các sở, ban, ngành có chánh thanh tra sở và các phòng, ban chuyên môn.

Trong kỳ báo cáo, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 682 đoàn với 1.141 lượt công dân trong đó có 48 đoàn đông người; đã tiếp nhận 1.487 đơn thư các loại.

Thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019, Kế hoạch 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch, thành lập tổ công tác, đồng thời lập danh sách gồm 42 vụ việc theo tiêu chí để kiểm tra, rà soát. Kết quả, tổ công tác đã rà soát và đưa 26 vụ việc vào danh sách các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, và giao UBND các huyện, thành phố rà soát, giải quyết theo thẩm quyền 21/26 vụ việc, trực tiếp đối thoại với công dân của 5/26 vụ. Còn một số vụ việc đông người, phức tạp, chuyển đơn nhiều lần.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ thêm, hiện nay, việc tiếp nhận, thụ lý và thời hạn giải quyết, trả lời đơn của công dân, tỉnh luôn đảm bảo thời hạn quy định; những nội dung cần phải công khai theo quy định của pháp luật đều được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc trong quá trình kiểm tra, xác minh nội dung đơn; việc tổ chức đối thoại theo quy định của pháp luật được thực hiện được thực hiện nghiêm túc, 100% vụ việc KN đều được tổ chức đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết.

Người đứng đầu tỉnh phải tăng cường đối thoại, tiếp xúc, gặp gỡ người dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ Nguyễn Hồng Điệp ghi nhận những nỗ lực trong công tác tiếp công dân của tỉnh Hòa Bình trong thời gian vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của TƯ về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp; tăng cường đối thoại, giải quyết tốt ngay từ cơ sở; nâng cao chất lượng giải quyết lần đầu, quan tâm giải quyết hết nội dung vụ việc thay vì giải quyết hết thẩm quyền.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TH 

Cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh ngay tại cơ sở; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, trước mắt tập trung cao giải quyết dứt điểm các vụ việc công dân khiếu kiện vượt cấp ra TƯ, các vụ việc do các cơ quan TƯ, Ban Tiếp công dân TƯ chuyển về tỉnh; phấn đấu không để phát sinh điểm “nóng” về KN,TC.

“Người đứng đầu tỉnh Hòa Bình tăng cường đối thoại, tiếp xúc, gặp gỡ người dân trong quá trình giải quyết vụ việc; chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện đợt cao điểm về giải quyết KN,TC, trong đó xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm từng vụ việc KN,TC đông người, phức tạp trên địa bàn và xử lý, giải quyết kịp thời KN,TC liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp” - ông Điệp đề nghị.

Thực hiện dứt điểm các phương án giải quyết đối với vụ việc KN đông người, phức tạp, kéo dài đã được kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP; chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, dứt điểm các quyết định, kết luận giải quyết KN,TC; tập trung tuyên truyền, vận động giải thích, thuyết phục để công dân chấm dứt khiếu kiện đối với những vụ việc đã giải quyết đúng chính sách pháp luật.

Tỉnh Hòa Bình cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KN,TC; tăng cường thanh tra đột xuất về kinh tế xã hội để kịp thời chấn chỉnh những yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đất đai có nguồn gốc lâm trường, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đầu tư xây dựng; làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt và dự báo tình hình KN,TC trên địa bàn; chủ động ngăn chặn, xử lý và giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; chỉ đạo củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lôi kéo, kích động công dân khiếu kiện trái pháp luật

Đến nay, tỉnh Hòa Bình đã làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC trên địa bàn. Tuy nhiên, Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ đề nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình cần quan tâm hơn đến công tác này, tránh ảnh hưởng đến thành tích, kết quả trong việc bình bầu, xếp hạng thi đua, khen thưởng của địa phương. Đồng thời, UBND tỉnh Hòa Bình cần ban hành kế hoạch, thành lập tổ công tác phối hợp tiếp dân phục vụ Đại hội Đảng theo Kế hoạch 1248/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Trong các kỳ họp của TƯ và Quốc hội sắp tới, đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đề nghị UBND tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành thường trực về tiếp công dân, giải quyết KN,TC; cử đầu mối để phối hợp, trao đổi thông tin với Trụ sở Tiếp công dân TƯ để kịp thời tiếp, vận động, đưa công dân trở về địa phương, không để ảnh hưởng đến an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Ông Điệp cũng lưu ý, sau Đại hội Đảng sẽ có nhiều thay đổi ở bộ máy chính quyền địa phương. UBND tỉnh Hòa Bình cần quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, cần tập huấn về kỹ năng tiếp công dân và xử lý đơn; nghiên cứu xây dựng mô hình Trưởng Ban Tiếp công dân chuyên trách đã được một số địa phương triển khai thành công.

Thái Hải