Tại báo cáo do đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam trình bày, cho thấy công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020 đạt được nhiều kết quả nhất định.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam triển khai được 171 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành đối với 1.349 tơ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện 518 tổ chức, cá nhân có sai phạm với tổng sai phạm là 33.075,7 triệu đồng. Kiến nghị xử lý thu hồi 625,3 triệu đồng (đã thu hồi được 141,6 triệu đồng); giảm trừ giá trị quyết toán 307,5 triệu đồng; kiến nghị khác 26,239 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 462 trường hợp với số tiền 5.903,9 triệu đồng, trong đó đã thu hồi nộp ngân sách 4.805,4 triệu đồng…

Riêng cơ quan Thanh tra tỉnh đã triển khai được 12 cuộc thanh tra tại 64 đơn vị, phát hiện 49 đơn vị có sai phạm về kinh tế 27.106,4 triệu đồng; đã kiến nghị xử lý gồm thu hồi 625,3 triệu đồng (đã thu hồi được 141,6 triệu đồng); giảm trừ quyết toán 307,5 triệu đồng; kiến nghị khác 26.239 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến phát biểu tổng kết hội nghị. Ảnh:TK

Công tác tiếp công dân  được duy trì có nề nếp. Năm 2020, tại trụ sở tiếp công dân các cấp ngành trong tỉnh Hà Nam đã tiếp 3.278 lượt với 3.974 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2019. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào các vấn đề môi trường, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội…

Cũng trong năm 2020, toàn tỉnh Hà Nam tiếp nhận 1.835 đơn thư các loại ( có 1.058 đơn đủ điều kiện xử lý), tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có 419 đơn khiếu nại, tố cáo (312 đơn khiếu nại, 107 đơn tố cáo), với 84 vụ việc (41 vụ khiếu nại, 43 vụ tố cáo)  thuộc thẩm quyền giải quyết, bằng cùng kỳ năm 2019.  

Đến nay, các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam đã giải quyết 76/84 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 90,4%.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Hà Nam, năm 2020, tỉnh chưa thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 do chưa có hướng dẫn. Cũng trong năm, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam đã tổ chức thực hiện và hoàn thành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng tại 24 đơn vị. Toàn tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 59 cán bộ, công chức nhằm đảm bảo tính khách quan, đúng đối tượng, phù hợp với chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác, qua đó phòng, chống tham nhũng.

Về công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, trong năm, Thanh tra tỉnh đã chủ động giám sát các đoàn thanh tra theo quy định. Toàn ngành đã thực hiện đôn đốc 27 kết luận thanh tra. Kết quả xử lý về kinh tế của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện thu hồi hơn 311 triệu đồng… 

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng thời chia tay ngành Thanh tra để nghỉ hưởng chế độ hưu trí, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam cho biết, số liệu công tác thanh tra đến nay chưa thống kê hết của một số ngành. Tuy nhiên, báo cáo cũng đánh giá tương đối đầy đủ bức tranh công tác thanh tra, kiểm tra của tỉnh Hà Nam năm 2020.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam đã bắt nhịp rất nhanh, thực hiện rất tốt chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh nên trong năm qua số cuộc thanh tra toàn tỉnh giảm, đối tượng trực tiếp bị thanh tra cũng giảm; công tác thực hiện sau thanh tra chất lượng hơn, các kiến nghị, kết luận sau thanh tra được thực hiện nghiêm túc hơn. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với nhiều chuyển biến tích cực… Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 cũng đã bớt được nhiều mặt hạn chế so với năm 2019.

Về kế hoạch thanh tra năm 2021, đồng chí Chánh Thanh tra đề nghị các đơn vị bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ cũng như hướng dẫn của Thanh tra tỉnh; cập nhật đầy đủ thông tin lên hệ thống để tiếp tục rà soát, tránh chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra…

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến cũng bày tỏ sự lưu luyến đặc biệt khi phải chia tay ngành Thanh tra vì đến tuổi nghỉ chế độ hưu trí; chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, sẻ chia và gắn bó của anh em, bạn bè đồng nghiệp trong nhiều năm công tác tại ngành Thanh tra…

leftcenterrightdel
 Đồng nghiệp tặng hoa chia tay Chánh Thanh tra Nguyễn Thị Hải Yến. Ảnh:TK

 

Trần Kiên