Truyền thống của ngành Thanh tra 75 năm qua như sợi chỉ đỏ xuyên suốt dù tên gọi của ngành Thanh tra Việt Nam tùy thời kỳ lịch sử có thể khác nhau, đó là, có một sự nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thanh tra để làm nên một sự kết nối bền chặt. Sự kết nối ấy bất kỳ ai đứng trong hàng ngũ của ngành cũng nâng niu, trân trọng. Đó chính là truyền thống vẻ vang của ngành, ngọn lửa hồng mà các bạn cảm nhận.

Trong 5 năm gần đây, ngành Thanh tra đã triển khai 32.645 cuộc thanh tra hành chính và trên 1.127.790 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 417.490 tỷ đồng, 94.578ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi 235.522 tỷ đồng, 8.823ha đất; xử lý khác hơn 181.968 tỷ đồng, 85.755ha đất, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 9.772 tập thể, cá nhân; ban hành 417.490 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 24.120 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 462 vụ, 671 đối tượng.

Toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 17.580 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi 33.845 tỷ đồng (đạt 75%), 5.430ha đất (81%); xử lý hành chính 4.719 tổ chức, 15.299 cá nhân; khởi tố 204 vụ, 145 đối tượng. 

Nhìn lại 75 năm phát triển của ngành Thanh tra, chúng ta thấy rất rõ điều đó. Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, có nhiệm vụ giám sát tất cả công việc và các nhân viên của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ. Ban Thanh tra Đặc biệt ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử cách mạng Việt Nam, được giao những nhiệm vụ khá nặng nề và với quyền hạn rất lớn, không chỉ là một công cụ thiết thực của chính quyền nhân dân non trẻ, mà còn có nhiệm vụ quan trọng góp phần làm yên lòng dân, tập hợp, đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.  

Và điều quan trọng nhất là, lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Thanh tra luôn kế thừa, phát huy truyền thống, nỗ lực, phấn đấu vươn lên, tô thắm thêm từng trang sử của ngành trong 75 năm qua. Gần đây nhất, các bạn cũng đều chứng kiến sự chuyển mình của toàn ngành để thích nghi với nhiệm vụ trong tình hình mới, đó là tình hình dịch bệnh Covid-19.

+ Thưa đồng chí, trong đòi hỏi của tình hình mới hiện nay, ngành Thanh tra đã có những chuyển biến quan trọng nào để thực hiện sứ mệnh của mình?

 - Chúng ta có thể tự hào rằng, ngành Thanh tra đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển kinh tế, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội, xây dựng Tổ quốc. Thực tiễn cũng  minh chứng rằng dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, công tác thanh tra luôn là một yêu cầu khách quan, là chức năng thiết yếu, không thể thiếu trong hệ thống quản lý nhà nước.

Cá nhân tôi rất vui khi điểm lại nhiều thập kỷ qua, khi đánh giá hoạt động của ngành Thanh tra Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đều ghi nhận kết quả, thành tích, vai trò, vị trí ngày càng được nâng cao và được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Mới đây nhất, tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ rất vui mừng vì sự phát triển, đáp ứng tốt nhiệm vụ của ngành Thanh tra trong điều kiện, tình hình mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đánh giá rất cao kết quả công tác của ngành Thanh tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.

 Như vậy, ngành Thanh tra đã có những chuyển biến quan trọng cả về tổ chức và hoạt động; đã xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra chuyển dần theo hướng chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại, từng bước đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, gần đây nhất là góp phần vào thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế. Kết quả công tác thanh tra cũng góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Để làm được điều đó, cần sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra và cần phải khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của mỗi cá nhân, phát huy tính chủ động, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong điều kiện mới. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức có điểm tựa là truyền thống của ngành, là kinh nghiệm của các thế hệ cha, anh nhưng cũng cần, rất cần sức sáng tạo, trình độ và bản lĩnh của tuổi trẻ và cả ý thức trách nhiệm của các bạn trong tuyên truyền xây dựng hình ảnh của ngành Thanh tra Việt Nam.

+ Trong không khí đặc biệt của những ngày chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành, đồng chí có giao nhiệm vụ gì với lớp cán bộ thanh tra trẻ?

- Tôi tin rằng, nối tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thanh tra, thực hiện các nhiệm vụ mà Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ giao, tuổi trẻ cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng, tuổi trẻ ngành Thanh tra nói chung luôn nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để tiếp tục góp sức mình xây dựng ngành Thanh tra lớn mạnh. 

Tôi cũng hi vọng mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ của ngành Thanh tra không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, làm chủ khoa học công nghệ, tiếp cận với các thành tựu công nghệ mới, tự tin giao lưu, hội nhập với khu vực và thế giới; thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, xây dựng hình ảnh người đoàn viên, thanh niên Ngành Thanh tra trẻ trung, năng động, sống có trách nhiệm với bản thân, với công việc và cộng đồng xã hội.

Đồng thời, nâng cao ý thức đoàn kết, sáng tạo trong công tác, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ cơ quan, đơn vị tổ chức giao, tập trung tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành…

Cũng trong không khí đặc biệt xúc động của những ngày ôn lại lịch sử ngành Thanh tra Việt Nam, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

+ Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thúy Nhài (Thực hiện)