Thanh tra Chính phủ:

Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với học tập theo gương Bác Hồ

Cập nhật: 21/02/2020 16:18

(Thanh tra)- Đó là một trong những nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ (TTCP) khi triển khai thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trong năm 2020.

Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với học tập theo gương Bác Hồ
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: LP

Sáng nay (21/2/2020), Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) QCDC đã có buổi làm việc với BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở về nhiệm vụ công tác năm 2020, tại trụ sở TTCP.

Theo BCĐ, việc thực hiện QCDC trong hoạt động của TTCP, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên ngày càng được phát huy, ý thức chấp hành pháp luật, thực hành dân chủ được nâng cao.

Các cục, vụ, đơn vị chú trọng công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ; đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sâu sát nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân cũng như của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Tình hình dân chủ trong hoạt động của các cấp ủy, cục, vụ, đơn vị từng bước được nâng lên, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn trong cơ quan. Các cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nghiêm túc thực hiện QCDC ở cơ sở đạt hiệu quả, không khí dân chủ và ý thức dân chủ, tuân thủ chấp hành pháp luật của cán bộ được nâng lên rõ rệt.

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy TTCP chỉ đạo Công đoàn TTCP tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tại hội nghị tiến hành kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, kiểm điểm việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan. Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.

Dân chủ trong cải cách thủ tục hành chính được thực hiện công khai, dân chủ, nhất là công khai tài chính, kinh phí do ngân sách cấp, các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan theo quy định của Bộ Tài chính; tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật nâng lương, nâng ngạch và việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nội quy, quy chế trong cơ quan.

Việc xây dựng kế hoạch công tác năm của TTCP được thực hiện ngay từ các cục, vụ, đơn vị, được sự tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên, đơn vị chức năng đã tổng hợp và trình Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo TTCP thảo luận và thống nhất, ban hành kế hoạch.

Về việc công khai hóa công vụ được thực hiện rộng rãi từ các cục, vụ, đơn vị đến lãnh đạo TTCP để cho tất cả cán bộ, đảng viên đều biết được lịch công tác hàng tuần của đơn vị, của lãnh đạo, tạo điều kiện để các đơn vị, các cán bộ, đảng viên biết và chủ động phối hợp trong công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, đơn vị thực hiện tốt QCDC gắn kết chặt chẽ công tác dân vận và việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của TTCP đã tạo ra môi trường làm việc cởi mở, đoàn kết, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: LP

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, BCĐ thực hiện QCDC TTCP cho biết, sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của BCĐ Trung ương, của TTCP về thực hiện QCDC cơ sở.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm và tính chủ động trong công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện QCDC, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; tăng cường phối hợp trong việc giải quyết công việc, những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục duy trì chế độ giao ban hàng tháng của lãnh đạo TTCP với thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị, các đoàn thể…

Tiếp tục gắn thực hiện QCDC với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương khóa VI về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng và thực hiện QCDC. Tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, ban thanh tra nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị…

Tại buổi làm việc, các ý kiến tham gia thảo luận đều nhất trí với dự thảo chương trình công tác của BCĐ thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan TTCP năm 2020; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đánh giá cao các ý kiến tham gia thảo luận. “Thành viên BCĐ đều là thủ trưởng các đơn vị. Mặc dù, việc thực hiện QCDC năm 2019 đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như việc phổ biến, triển khai các văn bản liên quan đến việc thực hiện QCDC còn mang hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên. Sự phối hợp thực hiện tại một số đơn vị chưa đồng bộ, chặt chẽ”, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.

Do vậy, để việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan TTCP năm 2020 đạt kết quả cao hơn, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm yêu cầu cần nghiên cứu các ý kiến tham gia tại buổi làm việc để bổ sung và chỉnh sửa nội dung kế hoạch kiểm tra năm 2020 cho phù hợp, hiệu quả.

Theo Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, 7 nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2020 đưa ra đều phù hợp. Tuy nhiên, nên chọn trọng tâm ví dụ như việc tổ chức tuyên truyền phổ biến văn bản của Đảng, Nhà nước sao cho phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của cơ quan cũng như quy tắc ứng xử của công chức trong thực hiện công vụ. Trong quá trình kiểm tra giám sát, ngoài triển khai thực hiện tại các đơn vị trong kế hoạch thì có thể thực hiện tại các đơn vị khác khi có dấu hiệu.

Phương Hiếu