Thực hiện Thông báo số 616 ngày 11/9/2021 của Bộ Tài chính về việc phân công triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4797 về việc thực hiện công tác KTSTQ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục KTSTQ và các cục hải quan tỉnh, thành phố tạm dừng, hoãn các cuộc KTSTQ đã có trong kế hoạch năm 2021 (bao gồm KTSTQ đánh giá tuân thủ và KTSTQ theo dấu hiệu rủi ro); tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị đề xuất kiểm tra phải nêu rõ dấu hiệu vi phạm và được sự phê duyệt của cấp lãnh đạo có thẩm quyền. Trong quá trình tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Nghiêm cấm cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ.

Trong thời điểm này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung, tăng cường hoạt động nghiên cứu các quy định pháp luật; đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, chuẩn bị kỹ kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

leftcenterrightdel
3 quý đầu năm 2021, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 1.307 cuộc kiểm tra sau thông quan. Ảnh: TQ

Quý 3 năm 2021, toàn ngành đã thực hiện KTSTQ 422 cuộc, trong đó có 110 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 312 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính 58,79 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách Nhà nước số tiền là 93,69 tỷ đồng.

Tính chung 3 quý đầu năm 2021, toàn ngành đã thực hiện 1.307 cuộc kiểm tra, trong đó có 341 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 966 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính 545,3 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách Nhà nước 491,78 tỷ đồng.  

TQ