Thực hiện kịp thời và kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách.

Để thực hiện, Vụ Thanh tra, Kiểm tra thuế tiếp tục tham mưu Tổng cục Thuế có các văn bản chỉ đạo trong toàn ngành về công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Theo đó, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 phù hợp với diễn biến dịch Covid-19; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế (CQT).

Triển khai nhiều giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”

Chia sẻ với chúng tôi về kết quả thanh tra từ đầu năm đến nay, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Kiểm tra thuế Vũ Mạnh Cường cho biết, tính đến hết 31/10/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 52.299 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 50,5% kế hoạch năm 2021 (52.299 doanh nghiệp/103.569 doanh nghiệp) và bằng 86,09% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 711.467 hồ sơ khai thuế tại CQT bằng 136,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932,23 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.922,92 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.773,42 tỷ đồng; giảm lỗ là 27.235,89 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.704,01 tỷ đồng, bằng 71,99% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Tính đến nay, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 269 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Cụ thể: Truy thu, truy hoàn và phạt 698,34 tỷ đồng; Giảm lỗ 2.559,56 tỷ đồng; Giảm khấu trừ 10,61 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.419,08 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 398,77 tỷ đồng, giảm lỗ 1.949,06 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.239,01 tỷ đồng). 

Trong đó, qua thanh tra 2.999 doanh nghiệp, đã thu nộp ngân sách 1.954,24 tỷ đồng bằng 78,23% số tăng thu qua thanh tra. Qua kiểm tra 49.300 doanh nghiệp đã nộp ngân sách là 3.347,7 tỷ đồng bằng 66,65% số tăng thu qua kiểm tra.

Về các nội dung, giải pháp thực hiện mục tiêu kép, lãnh đạo Vụ Thanh tra, Kiểm tra thuế chia sẻ các giải pháp như giao nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở CQT theo Tổ kiểm tra, với biên chế tối thiểu 2 người/1 Tổ kiểm tra/1 người nộp để tăng cường trách nhiệm, kiểm soát việc kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở CQT.

“Hướng dẫn điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT) đã được phê duyệt để chuyển sang kiểm tra tại trụ sở CQT hoặc lập danh sách giám sát trọng điểm đối với NNT bị ảnh hưởng của dịch Covid-19”, lãnh đạo Vụ Thanh tra, Kiểm tra thuế nhấn mạnh.

Kết quả, qua kiểm tra 711.467 hồ sơ khai thuế tại trụ sở CQT (bằng 136,4% so với cùng kỳ năm 2020), đã xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 402,07 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 407,37 tỷ đồng; giảm lỗ 1.210,26 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại CQT đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của NNT để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Tập trung thanh tra lĩnh vực ít ảnh hưởng của dịch Covid-19

Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Kiểm tra thuế (Tổng cục Thuế) Vũ Mạnh Cường cho biết, từ nay đến cuối năm, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, Vụ đã trình Tổng cục phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2021. Cụ thể, kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2021 tập trung thực hiện bốn chuyên đề là những ngành nghề, lĩnh vực ít ảnh hưởng của dịch Covid - 19, có rủi ro cao, tăng trưởng trong thời gian vừa qua là: Chuyển nhượng vốn, Ngân hàng, sản xuất kinh doanh dược phẩm và thương mại điện tử.

leftcenterrightdel
Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2021 tập trung thực hiện bốn chuyên đề là những ngành nghề, lĩnh vực ít ảnh hưởng của dịch Covid - 19, có rủi ro cao, tăng trưởng trong thời gian vừa qua 

Vụ cũng đã trình Tổng cục phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của Tổng cục Thuế. Theo đó: Kế hoạch thanh tra thuế năm 2022 tập trung thực hiện một số chuyên đề lớn gồm: Doanh nghiệp có số thuế giá trị gia tăng hoàn lớn, có giao dịch liên kết, kinh doanh thương mại điện tử, Ngân hàng và sản xuất, kinh doanh sắt thép.

Chia sẻ với doanh nghiệp về những khó khăn trong đại dịch Covid-19, ông Cường cho biết, đã trình Tổng cục Thuế phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021 theo Công văn 3325/TCT-TTKT ngày 6/9/2021 của Tổng cục Thuế nhằm nâng cao hiệu quả và đáp ứng triển khai các tháng cuối năm, trong đó tăng cường kiểm tra tại trụ sở CQT. Trong đó yêu cầu: các cục thuế rà soát tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp rủi ro cao, tăng trưởng, đặc biệt các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề hưởng lợi từ dịch bệnh Covid-19.

“Đối với kế hoạnh thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, cục thuế căn cứ nguồn nhân lực và dự báo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh để xác định đề suất chỉ tiêu kế hoạch thực hiện những tháng cuối năm. Theo đó, điều chỉnh giảm không thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh, rủi ro thấp sau khi đã cập nhật dữ liệu mới, đối với các doanh nghiệp điều chỉnh giảm còn lại chuyển sang thực hiện kiểm tra tại trụ sở CQT”, Vụ trưởng Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường trong công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế và trực tiếp triển khai một số đoàn thanh tra kiểm tra trọng điểm để có những chỉ đạo quản lý trong công tác hoàn thuế được hiệu quả, quyết liệt chống các hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Và có chỉ đạo toàn ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao, có nghi vấn gian lận trong công tác hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách Nhà nước.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có loại hình quảng cáo trực tuyến có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, ngành thuế đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra nhà nước khác nhằm đôn đốc kịp thời số tiền thuế theo kiến nghị vào ngân sách Nhà nước...

(Bài tuyên truyền theo Nghị quyết 84 của Chính phủ)

Ban Mai