Qua đó, 6 tháng đầu năm đã xử phạt vi phạm hành chính 61 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 620,75 triệu đồng. Cụ thể: Lĩnh vực thông tin điện tử 430 triệu đồng, thu hồi 02 tên miền, tạm dừng 42 tên miền; in - xuất bản phẩm 117 triệu đồng, tịch thu, buộc tiêu hủy 49.698 xuất bản phẩm và 650kg bán thành phẩm, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị khởi tố 01 vụ; internet 51,25 triệu đồng; viễn thông (thực hiện gọi điện thoại quảng cáo sai quy định) 22,5 triệu đồng, đề nghị doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ 11 thuê bao điện thoại.

Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2021, đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với 04 trang thông tin điện tử tổng hợp, thu hồi 01 tên miền và đề nghị tạm dừng hoạt động 25 trang tin.

Cụ thể: Trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần Tập đoàn MeeyLand có tên miền meeyland.com.vn bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng; trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty CP Truyền thông tiêu dùng và Tiếp thị có tên miền tieudungtiepthi.vn bị xử phạt 10 triệu đồng vì hành vi thực hiện không đúng quy định trong giấy phép thiết lập. Trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông và Sự kiện Sao Việt có tên miền doanhnghiepvaphapluat.vn bị xử phạt 15 triệu đồng vì hành vi đăng, phát tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của cơ quan báo chí. Trang thông tin điện tử chuyên ngành dauthau.info của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở Việt Nam đã thực hiện hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi chưa được cấp giấy phép bị Thanh tra Sở xử phạt 50 triệu đồng, thu hồi tên miền dauthau.info.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã kiểm tra, rà soát phát hiện 25 trang thông tin điện tử có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quản lý, cung cấp thông tin trên mạng Internet. (Chủ yếu các vi phạm sau: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi chưa được cấp giấy phép; tự sản xuất tin, bài hoạt động như cơ quan báo chí, không có giấy phép; đăng phát các tác phẩm báo chí nhưng không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ…). Đối với các trường hợp trên, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã mời chủ thể các trang thông tin điện tử đến làm việc nhưng các chủ thể không chấp hành. Căn cứ khoản 3 Điều 119 Luật Xử lý vi phạm hành chính và điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam tạm dừng hoạt động 06 trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội, 19 trang thông tin điện tử cá nhân để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã thực hiện rà soát gần 700 trang thông tin điện tử do Sở cấp phép. Qua rà soát cho thấy, có 151 trang không hoạt động (chiếm tỷ lệ 22,4%), trong đó, 74 trang có tên miền hết hạn và không hoạt động, 77 trang có tên miền còn hạn nhưng không truy cập được. Đối với các trang thông tin điện tử đang hoạt động, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm như: Không cung cấp đầy đủ các thông tin tại trang chủ; không thực hiện việc đăng tải thông tin theo quy  định; đăng bài viết từ các cơ quan báo chí chưa được chấp thuận bằng văn bản hoặc đăng thông tin từ các nguồn tin không chính thức; chưa đặt link nguồn tin cuối mỗi bài viết; cuối bài viết cho đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả về nội dung tin bài được trích dẫn… theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Minh Tuấn