Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra quản lý mỏ khoáng sản ở địa phương

Cập nhật: 13/07/2016 15:29

(Thanh tra) - Chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc yêu cầu Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với công tác quản lý mỏ khoáng sản ở địa phương; xử lý nghiêm và dừng hoạt động của các mỏ khoáng sản khai thác trái phép và mất an toàn lao động trong khai thác khoáng sản.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra quản lý mỏ khoáng sản ở địa phương
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc cho biết, Bộ đặc biệt quan tâm đến thanh tra, kiểm tra các mỏ khoáng sản tại địa phương. Ảnh: TH

Theo báo cáo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã hoàn thiện thẩm định và trình Bộ TN&MT, 49/50 hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản mới tiếp nhận; trình Bộ ký ban hành 4 hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; đã rà soát toàn bộ hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận từ những năm trước và có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở tiếp tục thẩm định, trình Bộ theo quy định. 

Công tác tính tiền sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tiếp tục được triển khai hiệu quả, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 2.572 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã triển khai đúng tiến độ một số đề án quan trọng của Chính phủ giao như “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể Sông Hồng”; “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; “Điều tra đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxit, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam"; điều tra, đánh giá, lập bản đồ địa chất khoáng sản khác…

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết. Ảnh: TH

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Luật Khoáng sản 2010 và các văn bản hướng dẫn Luật để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về khoáng sản giúp nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản nhưng vẫn phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động khoáng sản phát triển; tiếp tục rà soát, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu điều tra cơ bản về địa chất.

Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ đặc biệt quan tâm tới công tác thanh tra, kiểm tra các mỏ khoáng sản. Thứ trưởng yêu cầu Tổng Cục tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với công tác quản lý mỏ khoáng sản ở địa phương; xử lý nghiêm và dừng hoạt động của các mỏ khoáng sản khai thác trái phép và mất an toàn lao động trong khai thác khoáng sản; tập trung nguồn lực cho hoạt động điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản; tạo tiền đề cho lập quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, hiệu quả; trong đó, cần có nghiên cứu chuyên đề về địa chất trước khi tiến hành điều tra cơ bản địa chất khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ cấp phép hoạt động khoáng sản đối với các hồ sơ đầy đủ điều kiện cấp phép; nhanh chóng có văn bản hướng dẫn đối với doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa đầy đủ, tránh tình trạng nợ đọng. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt, phải hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với nhóm thủ tục hành chính "Cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản" theo yêu cầu của Chính phủ.

Thái Hải