Đảng bộ Thanh tra tỉnh Quảng Nam có 37 đảng viên, sinh hoạt tại 5 Chi bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức; lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; chế độ, chính sách ngày càng cụ thể, minh bạch, đáp ứng yêu cầu công khai, dân chủ, tạo được sự tin tưởng, đoàn kết trong nội bộ. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Thanh tra tỉnh luôn được Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh công nhận danh hiệu "Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ" (năm 2019 đạt danh hiệu “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”); kết nạp được 9 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Thanh tra tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm và Đảng bộ phấn đấu đạt danh hiệu “Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 người. Ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Nguyễn Thị Thanh Nhung