Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Ban đã kịp thời chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn, khẳng định được vai trò, trách nhiệm trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; từng bước đưa công tác kiểm tra, đôn đốc đi vào nề nếp.

Đảng bộ đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xử lý và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh về tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng; xây dựng được môi trường làm việc tích cực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ không có đồng chí đảng viên nào có biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và có kết quả tốt.

Các đảng viên và quần chúng trong đơn vị luôn có tinh thần trách nhiệm; chấp hành kỷ cương, kỷ luật, nhất là kỷ luật lao động; tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập do Đảng uỷ cơ quan tổ chức.

"Đảng bộ Ban có 2 đồng chí là Đảng ủy viên Đảng bộ Thanh tra Chính phủ (TTCP). Đây là một trong những thuận lợi của Đảng bộ trong việc phổ biến, quán triệt thực hiện những chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ" - Bí thư Đảng ủy cho biết.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: TH
 

Bên cạnh đó, tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng đơn vị nên có sự thống nhất trong lãnh đạo công tác Đảng cũng như trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đa số đảng viên trong Đảng bộ có trình độ đại học trở lên và có trình độ lý luận chính trị; các đảng viên có tư tưởng, lập trường vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, có phương pháp làm việc khoa học, thực sự là tấm gương, tạo điều kiện để các đảng viên khác học tập.

Bí thư Đảng ủy Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, Đảng bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xây dựng tập thể Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tập trung cao độ cho việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội; xây dựng định hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hàng năm để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Ban phối hợp, thống nhất thực hiện tốt công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ kết hợp với đào tạo theo kế hoạch của TTCP để nâng cao năng lực, trình độ cho công chức, người lao động, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chất lượng, năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức Ban Tiếp công dân Trung ương, xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ sở.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TH 
 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh: Báo cáo chính trị Đại hội đã đánh giá đúng tình hình công tác của Ban, đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm công việc, cán bộ để làm tốt nhiệm vụ thời gian tới.

"Mặc dù làm việc trong điều kiện khó khăn, nhưng Ban đã cố gắng vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ, tôi ghi nhận tinh thần làm việc của cán bộ tiếp dân Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua", Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Phó Tổng Thanh tra lưu ý, trong thời gian tới, tập thể Đảng bộ cần củng cố nội bộ, động viên giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau, nâng cao nhận thức về tư tưởng trong đội ngũ đảng viên...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng khẳng định, Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là trong những năm gần đây Đảng bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TH 
 

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, nâng lên sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt đảng vào nề nếp...

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể vững mạnh.

Khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành; tăng cường đoàn kết, gắn bó nội bộ, hòa đồng, hoà hợp trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng đội...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các đồng chí:

1. Nguyễn Hồng Điệp,

2. Lê Tiến Đạt,

3. Lê Huy,

4. Đào Minh Ngọc,

5. Lê Thị Hương Trà,

6. Dương Văn Huế,

7. Phạm Thế Sự.

Đại hội cũng bầu các đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thái Hải