Trong đó:

Về phát thanh truyền hình: Xử phạt 02 trường hợp tổ chức với số tiền là 40.000.000 đồng. Nội dung vi phạm là thực hiện báo cáo, giải trình với đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra về hoạt động lắp đặt, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền không trung thực; quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Về thông tin điện tử, xử phạt 05 trường hợp cá nhân với số tiền là 177.500.000 đồng. Nội dung vi phạm là: Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước; tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; không trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức theo quy định; thực hiện không đúng quy định giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; đăng phát tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; không công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên trang chủ; vi phạm một trong các điều kiện về nhân sự, tên miền, kỹ thuật, quản lý nội dung thông tin; cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Cùng thời gian, cơ quan chức năng đã tập trung rà soát, kiểm tra, chỉ rõ các biểu hiện của việc “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp như lợi dụng việc hợp tác với cơ quan báo chí để thực hiện các hoạt động báo chí không đúng quy định của pháp luật, cố tình thiết kế giao diện, sắp xếp các chuyên mục như báo điện tử hoặc sử dụng các tên miền có liên quan tới tin tức của quốc gia, đơn vị hành chính... nhằm thu hút người xem và thu hút quảng cáo, cố tình mập mờ tên gọi, gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí điện tử... và triển khai xử lý theo quy định.

Về xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã tiếp nhận 58 đơn thư khiếu tố, kiến nghị của cá nhân và các tổ chức trong đó: 42 đơn thư thuộc lĩnh vực thông tin điện tử, 16 đơn thư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Các đơn thư đã được giải quyết dứt điểm, những trường hợp không thuộc thẩm quyền, Cục đã hướng dẫn và chuyển đến các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2021, đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương, các cơ quan báo chí thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền tăng cường về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với phát thanh truyền hình. Tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các vấn đề xã hội quan tâm; công tác phòng, chống thiên tai; phòng, chống cháy nổ….

Minh Tuấn