Trước đó, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái ký Quyết định số 341/QĐ-TTCP thành lập Ban Chỉ đạo CCHC của TTCP do Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm làm Trưởng ban.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đánh giá cao kết quả CCHC năm 2019 của TTCP. Đồng thời khẳng định, chỉ số CCHC năm 2019 đã đạt kết quả tốt, góp phần vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của TTCP.

Theo kết quả đánh giá chỉ số CCHC của Hội đồng Thẩm định, TTCP đứng thứ 6/18 bộ/ngành, giá trị của các chỉ số theo từng lĩnh vực đều có kết quả tăng so với năm 2018 và 2017 như: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Dự thảo báo cáo tổng kết Chương trình Tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của TTCP cũng cho thấy, thời gian qua, công tác CCHC của TTCP đã được triển khai đồng bộ trên các nội dung, đạt kết quả tích cực. Kế hoạch CCHC trong từng giai đoạn với mục tiêu và giải pháp thực hiện là đúng đắn, có cơ sở, phù hợp với điều kiện  cụ thể của TTCP.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: PA 

Đánh giá kết quả chỉ số CCHC năm 2019, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết, kết quả xếp hạng CCHC năm 2019 TTCP đã có nhiều tiến bộ, đạt kết quả tốt. Trong thành tích đó ghi nhận sự chuyển biến tích cực của các đơn vị, vụ, cục đã coi công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Bên cạnh đó là sự nỗ lực và tham mưu tích cực của Phòng CCHC (thuộc Văn phòng TTCP).

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc thảo luận, đánh giá và xem trong thời gian tới tập trung vào những nội dung nào lớn (công tác tổ chức, công tác xử lý văn bản, kết luận thanh tra hoặc những việc liên quan trực tiếp đến xử lý…) để làm sao công tác CCHC một cách thực chất chứ không phải chỉ là có được xếp hạng cao.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của TTCP nhất trí với đánh giá cũng như nhiệm vụ triển khai công tác CCHC năm 2020.  Để tiếp tục giữ vững, phát huy kết quả đã đạt được, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, vụ, cục đơn vị phải xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là chú trọng đến những lĩnh vực CCHC có điểm số chưa cao. 

Để việc đánh giá, chấm điểm đảm bảo thực sự phù hợp với đặc thù của TTCP, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc và các cục, vụ, đơn vị cần có sự phối hợp tốt hơn nữa trong thông tin, báo cáo để việc đánh giá nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của các cục, vụ, đơn vị được đúng đắn, phù hợp với đặc thù cơ quan TTCP.

Phó Tổng TTCP cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc thực hiện nghiêm quyết định của Tổng TTCP, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ. Tổ Giúp việc phải có phối hợp với các cục, vụ, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, gửi báo cáo, tài liệu nghiên cứu trước khi diễn ra mỗi cuộc họp của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị kỹ nội dung những vấn đề cần xin ý kiến.

Văn phòng phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo TTCP nghiên cứu việc tổ chức tập huấn đào tạo CCHC; học tập các mô hình CCHC ở các bộ, ngành; nâng cao chất lượng đặt lịch hẹn tiếp dân qua mạng, hay nghiên cứu triển khai mở rộng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác CCHC cơ quan TTCP trong thời gian tới.

 

Phương Anh