Theo Quyết định 658/QĐ-TTCP ngày 18/9/2019 của Tổng Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về: Sách giáo khoa giáo dục, quản lý , triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND 12 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau.

Tại buổi công bố kết luận, ông Phan Thăng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối Văn hóa xã hội, trưởng đoàn thanh tra trình bày tóm tắt nội dung theo Kết luận số 955/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Kết luận thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và gửi các đơn vị tại Văn bản số 4136/VPCP ngày 18/11/2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch. Việc công bố kết luận thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật, các đơn vị liên quan không nêu ý kiến giải trình tại buổi này.

Phó Tổng Thanh tra giao Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi công bố kết luận thanh tra

Tại buổi công bố, đại diện các cơ quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Lào Cai, Nhà xuất bản Giáo dục khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện một cách sớm nhất.

Nhất trí cao với chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc thanh tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo trong thời gian vừa với 5 bộ, ngành và 12 địa phương được Thanh tra Chính phủ thực hiện rất kỹ và thận trọng.

“Những nội dung được Thanh tra Chính phủ kết luận có tác dụng rất tốt trong công tác lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là công tác chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và 12 tỉnh, thành phố về công tác quản lý giáo dục đào tạo. Sau kết luận thanh tra, nhận thức của các bộ và các đơn vị thuộc bộ nâng lên rất nhiều trong lĩnh vực quản lý của mình”, ông Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Ông Phạm Ngọc Thưởng cho biết, mặc dù kết luận thanh tra chưa được công khai nhưng Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nghị quyết và giao cho đơn vị tham mưu xây dựng  kế hoạch chi tiết  để thực hiện kết luận. Trong quá trình thực hiện kết luận, có vướng mắc rất mong Thanh tra Chính phủ, đoàn thanh tra quan tâm để Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các tỉnh, thành phố liên quan thực hiện tốt kết luận thanh tra để công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo trong thời gian tới sẽ tốt hơn.

Kết luận tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và 12 tỉnh, thành phố liên quan triển khai tổ chức thực hiện ngay kết luận.

Theo Phó Tổng Thanh tra, khi kết luận thanh tra được công khai, tất cả các nội dung sẽ đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Do vậy, việc thực hiện kết luận thanh tra càng nhành, càng tốt mới có hiệu quả.

Phó Tổng Thanh tra cho biết, mặc dù hôm nay kết luận thanh tra mới được công bố nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Lào Cai đã tổ chức thực hiện, thậm chí có nội dung đã được thực hiện xong. Điều đó khẳng định kết luận thanh tra đã có tác dụng chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hiệu lực của Nhà nước.

Đối với việc xử lý các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm được chỉ ra tại kết luận thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện ngay. Đồng thời mong những kiến nghị tại kết luận thanh tra sớm được tổ chức thực hiện để nền giáo dục thực sự ngày càng tốt và chúng ta có đội ngũ giáo viên ngày càng giỏi.

Phương Anh - Phương Hiếu