Thanh tra DA do Công ty TNHH Minh Khang (DA Minh Khang) lần này là nhằm xử lý triệt để tồn tại, sai phạm của DA và công tác quản lý Nhà nước.

DA tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh, dược - thiết bị y tế và nhà ở do Minh Khang làm chủ đầu tư đã được cơ quan chức năng thanh, kiểm tra nhiều lần. Qua lần thanh, kiểm tra gần đây, đã chỉ rõ ra thêm tại DA có rất nhiều sai phạm. Đồng thời xác định, chủ đầu tư đã huy động vốn của khách hàng và các tổ chức tín dụng lớn hơn nhiều số vốn đã thực hiện, nhưng không tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không đầu tư xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội…

leftcenterrightdel
 Khu vực đất quy hoạch xây dựng nhà trẻ nhưng xuất hiện nhà ở dân cư. Ảnh: Hoàng Thông

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra DA Minh Khang đã được Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh báo cáo, để xử lý triệt để tồn tại, sai phạm của DA, của công tác quản lý Nhà nước và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra tổng thể, toàn diện DA làm căn cứ chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp có dấu hiệu tội phạm chuyển hồ sơ cho Cơ quan Công an để điều tra, giải quyết theo quy định. Nội dung xử lý phải phân chia cụ thể, chi tiết từng nhóm vấn đề (đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng, góp vốn kinh doanh…) để xử lý hiệu quả, dứt điểm.

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạnh và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế, UBND TP Vinh có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ thanh tra toàn diện DA Minh Khang.

                                                 

CTV Hoàng Thông