Chuyển hướng sang các phương thức hợp tác phù hợp

Vụ trưởng Vụ HTQT Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ, ngay từ đầu năm 2021, trên cơ sở chương trình hoạt động đối ngoại 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vụ HTQT đã luôn chủ động tham mưu các giải pháp nhằm thích ứng ngày càng tốt hơn, kịp thời hơn với tình hình thực tế. Tuy nhiên, tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu đã tác động không nhỏ đến hoạt động đối ngoại của TTCP. Từ đó, Vụ HTQT đã đề xuất chuyển hướng sang các phương thức hợp tác phù hợp, đặc biệt chú trọng vào các phương thức ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tiếp cận các nền tảng công nghệ hỗ trợ, cách thức tổ chức để triển khai các hoạt động hợp tác từ xa thông qua mạng internet.

Nhờ đó, các hoạt động đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, được đối tác đánh giá tốt. Chế độ thông tin, báo cáo trong 9 tháng đầu năm 2021 cũng đã được Vụ HTQT thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Ngoài các báo cáo định kỳ, Vụ cũng thực hiện tốt các yêu cầu báo cáo đột xuất, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… theo chỉ đạo của lãnh đạo TTCP.

Ông Tuấn Anh cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác HTQT gặp nhiều khó khăn trong triển khai các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Tuy vậy, Vụ HTQT cũng  sát sao theo dõi, nắm bắt và cập nhật tình hình của các đối tác, đề ra và tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác nhằm góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TTCP và ngành Thanh tra cũng như tăng cường vai trò, vị thế công tác đối ngoại của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Chủ động, tích cực tham gia nhiều diễn đàn quốc tế

Theo ông Tuấn Anh, trong hoạt động song phương, Vụ HTQT đã phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và Cơ quan Phòng, chống tham nhũng của Cộng hòa Pháp tổ chức thành công hội thảo tập huấn trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về liêm chính và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ vào ngày 17/3/2021.

Hiện nay, TTCP và đối tác Pháp đang tổ chức khóa đào tạo trực tuyến về liêm chính, đạo đức và phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ ngày 18-22/10/2021 dành cho cán bộ của TTCP và một số cơ quan hữu quan của Việt Nam do Trường Hành chính công Cộng hòa Pháp tổ chức.

Phối hợp với đối tác Hàn Quốc để thống nhất phương thức tổ chức và xây dựng nội dung cho các khóa đào tạo nghiệp vụ dành cho cán bộ thanh tra giai đoạn từ năm 2021-2023. Tham mưu lãnh đạo TTCP cử công chức tham dự các khóa đào tạo trực tuyến về thanh tra, PCTN theo lời mời của các cơ quan đối tác như Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc.

Trong lĩnh vực hợp tác đa phương, TTCP tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia đi đánh giá và được đánh giá trong chu trình đánh giá thứ 2; tham gia các phiên tham vấn không chính thức trực tuyến về Tuyên bố Chính trị về chống tham nhũng và phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về PCTN (UNGASS 2021). Tham dự các cuộc họp trực tuyến trong khuôn khổ Nhóm Đánh giá thực thi UNCAC và Nhóm Công tác về phòng ngừa tham nhũng tổ chức vào tháng 6 và tháng 9/2021.

Với vai trò là Chủ tịch Nhóm Các cơ quan PCTN Đông Nam Á (ASEAN-PAC) năm 2021, TTCP đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các cơ quan thành viên và Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) tổ chức thành công cuộc họp trực tuyến Ban Thư ký ASEAN-PAC lần thứ 17 và hội thảo tập huấn bên lề. Dưới sự điều hành của TTCP Việt Nam tại Cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC 17, các cơ quan PCTN thành viên đã đạt đồng thuận cao về dự thảo sửa đổi bản ghi nhớ hợp tác của Nhóm, tiến tới thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-PAC lần thứ 17.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Vụ HTQT luôn chủ động, phối hợp chặt chẽ với đầu mối của một số bộ, ngành và Cục PCTN để tham dự đầy đủ, tích cực, thực hiện tốt công tác báo cáo, đóng góp ý kiến, thảo luận tại một số mục làm việc của các cuộc họp; thể hiện được tiếng nói, vai trò tích cực của Việt Nam tại Nhóm Công tác về chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG).

“Với vai trò là cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Nhóm Công tác ACTWG, TTCP cũng luôn bám sát các chủ đề ưu tiên, kế hoạch công tác của Nhóm trong năm 2021 để có những ý kiến đóng góp kịp thời, xác đáng với Bộ Ngoại giao trong quá trình đề xuất phương hướng, ưu tiên của ta trong tham gia các hoạt động của Năm APEC 2021, đề xuất ưu tiên xây dựng kế hoạch triển khai Tầm nhìn APEC tới năm 2040 và đóng góp ý kiến đối với Đề án Chủ tịch nước tham dự trực tuyến Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 28”- ông Tuấn Anh cho biết.

Ngoài ra, Vụ HTQT kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý những hoạt động phát sinh đột xuất và chủ động triển khai hoặc phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan thuộc TTCP thực hiện đảm bảo đạt kết quả tốt nhất.

Tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin thực tiễn về nhiệm vụ của ngành

Trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 được dự báo là còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, nhiệm vụ HTQT cũng đặt ra nhiều thách thức mới, vừa tiếp tục thực hiện tốt các cam kết, nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, vừa tìm kiếm và khai thác các phương thức hợp tác hiệu quả và thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt về đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức của TTCP. 

Đồng thời, chủ động, tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các tổ chức, diễn đàn HTQT đa phương về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, tuyên truyền về những tiến triển tích cực trong công tác PCTN của Việt Nam; tích cực tham gia vào các quá trình xây dựng văn kiện, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của TTCP trong hội nhập khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy trao đổi, phối hợp với các cơ quan đối tác để xây dựng và tổ chức thực hiện các ý tưởng, đề xuất nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác song phương, góp phần thiết thực phục vụ công tác của TTCP và ngành Thanh tra..

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Thái Hải