Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT tại Quyết định số 1966/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2021, Công điện số 32/CĐBGTVT ngày 15/12/2021, Bộ GTVT thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 do thứ trưởng phụ trách theo lĩnh vực được phân công hoặc theo địa phương phụ trách làm trưởng đoàn.

Thành phần tham gia đoàn kiểm tra đại diện các cơ quan: Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Thanh tra Bộ, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Y tế GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc cục quản lý chuyên ngành (theo lĩnh vực kiểm tra).

Đoàn sẽ làm việc và kiểm tra tại các sở GTVT, ga, cảng, bến, đơn vị vận tải trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng chỉ đạo tổ chức đoàn kiểm tra do lãnh đạo Vụ Vận tải làm trưởng đoàn. Thành phần tham gia đoàn kiểm tra đại diện các cơ quan: Vụ Vận tải, Thanh tra Bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành, các sở GTVT tổ chức kiểm tra theo chức năng và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1966/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2021 của Bộ GTVT.

Đơn vị, địa phương dự kiến kiểm tra gồm: sở GTVT, ga, cảng, bến, đơn vị vận tải trên địa bàn một số tỉnh, thành phố như: Các nhà ga, cảng, bến, đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Ngãi, Kiên Giang.

 Đoàn sẽ kiểm tra công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022;

Kế hoạch tăng cường vận tải phục vụ trong dịp Tết; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết; công tác trực và xử lý tình huống phát sinh trong dịp Tết; công tác kiểm tra và thực hiện giá cước, giá vé tại các địa phương trong dịp Tết; công tác tăng cường thanh tra kiểm tra và phối hợp của các lực lượng (thanh tra GTVT, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, bến xe, bến tàu, nhà ga,...) trong dịp Tết năm 2022.

TQ