Căn cứ đề nghị của thanh tra các bộ, ngành, địa phương, cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Vụ Tổ chức Cán bộ (TCCB) đã tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng TĐKT ngành Thanh tra đề nghị công nhận danh hiệu Lao động Tiên tiến cho gần 500 cá nhân; Chiến sỹ Thi đua cơ sở cho hơn 70 cá nhân, Chiến sỹ Thi đua ngành Thanh tra cho 7 cá nhân, Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 55 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động Xuất sắc, Bằng khen cho tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị; Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; trong công tác phối hợp với Vụ TCCB về việc cho ý kiến đối với các cá nhân quy hoạch tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Hội đồng TĐKT cũng xem xét trình Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra cho các cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: LP

Bên cạnh đó, Vụ TCCB cũng nhận được hồ sơ của thanh tra các địa phương đề nghị công nhận danh hiệu thi đua năm 2020 cho các cá nhân và tập thể. Qua tổng hợp, Vụ TCCB đề nghị Hội đồng thống nhất để Vụ TCCB tiếp tục rà soát, thanh tra các địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đến khi đủ điều kiện sẽ xin ý kiến Thường trực Hội đồng trình Tổng Thanh tra ra quyết định khen thưởng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị, các thành viên Hội đồng căn cứ danh sách đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, cục, vụ, đơn vị; căn cứ tiêu chí khen thưởng và các ý kiến đóng góp đã được thống nhất tại cuộc họp để lựa chọn các cá nhân, tập thể xuất sắc, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng quy định.

Phương Hiếu