Toàn tỉnh đã tiếp 4.310 lượt, với 2.845 người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh, trong đó có 8 đoàn gồm 178 người đến khiếu nại, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 2.900 đơn các loại, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 2.436 đơn; đã giải quyết 1.770 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt gần 97%

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung quyết liệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc đối thoại, hướng dẫn, giải thích, hòa giải tại cơ sở được coi trọng.

Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được giải quyết, góp phần ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế của địa phương.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục tập trung giải quyết tố cáo nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Thu Huyền