Sau hơn một tháng học tập tại Trường Cán bộ Thanh tra, các học viên được nghiên cứu 3 phần kiến thức cơ bản gồm nhiều chuyên đề liên quan đến kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Trong đó có 26 học viên đạt loại giỏi, 107 học viên đạt loại khá. 20 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác lớp được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra khen tặng.

Phát biểu bế giảng khóa học, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Nguyễn Viết Thạch biểu dương tinh thần học tập của các học viên và bày tỏ hy vọng sau khi trở về đơn vị công tác, mỗi học viên sẽ áp dụng những kiến thức lý luận đã được trang bị để làm tốt hơn nữa công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở đơn vị.

Phương Anh