Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhưng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 được triển khai kịp thời.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành 28 văn bản về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; ngành Kiểm sát thụ lý và giải quyết hơn 3.500 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 78,2%.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục việc chồng chéo trong thanh tra.

Toàn tỉnh tiếp hơn 2.200 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh hơn 1.600 vụ việc; các cấp, ngành tiếp nhận và xử lý hơn 2.900 đơn thư các loại.

Đáng chú ý, cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp đã thụ lý 32 vụ/165 bị can tham nhũng, kết luận điều tra 17 vụ/104 bị can; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát gần 14,4 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, các cơ quan Khối Nội chính sẽ chủ trì, phối hợp với các ngành tăng cường thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; có giải pháp đồng bộ, hiệu quả để làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa…

Chủ trì hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung đánh giá cao kết quả đạt được của các ngành trong Khối Nội chính.

Đồng thời yêu cầu, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong khối xây dựng cụ thể việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các vụ việc, vụ án; tăng cường phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài; xây dựng quy chế phối hợp, xử lý các vụ án từ nhận tin báo tội phạm đến điều tra truy tố, xét xử, thi hành án.

Các cơ quan rà soát lại chính sách, chế độ, văn bản quy phạm pháp luật để bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh, đặc biệt là các lĩnh vực xây dựng, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PCTN, tiêu cực…

Hải Hà