Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn thu khác; quản lý đầu tư xây dựng và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2019-2021, những nội dung liên quan có xem xét trước hoặc sau thời điểm này. Trong 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thực hiện thanh tra theo nội dung của quyết định, báo cáo kết quả thanh tra, kiến nghị xử lý sai phạm phát hiện qua thanh tra và các kiến nghị khác (nếu có) theo quy định.

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt từ đầu năm nay.

Theo kế hoạch, ngoài thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh cũng thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, toàn ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về quản lý Nhà nước trong công tác thanh tra kinh tế - xã hội; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; đổi mới công tác thanh tra hành chính; chủ động và linh hoạt trong triển khai các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch…

Hải Hà