Đây là cuộc thanh tra trách nhiệm theo kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chính sách, pháp luật của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong trong công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp, đoàn thanh tra sẽ thanh tra Chủ tịch UBND huyện Yên Phong; trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Phong; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2019 đến năm 2021, những nội dung liên quan có thể xem xét trước và sau thời điểm trên.

Hải Hà