Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hường, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh, kể từ ngày 1/6/2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chúc mừng tập thể Thanh tra tỉnh có thêm lãnh đạo mới, đồng thời chúc mừng bà Nguyễn Thị Hường đã được lãnh đạo tỉnh tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Hoàng Long