Ông Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục I cho biết, đơn vị có 33 công chức sinh hoạt tại 4 phòng chuyên môn, được phân công quản lý địa bàn khu vực phía Bắc, gồm 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ Ninh Bình trở ra). Địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật triển khai với số lượng lớn. Những năm gần đây trên địa bàn phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại (KN), tố cáo (TC) đông người, phức tạp liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. 

Trên địa bàn còn có nhiều dự án, công trình được đầu tư bằng nguồn vốn lớn của Nhà nước, trong khi công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai còn có những hạn chế, bất cập đòi hỏi phải chú trọng công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật đối với các cấp, các ngành nhằm phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức nên trong 5 năm qua, Cục I luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ tính riêng năm 2014 đơn vị đã thực hiện 9 cuộc thanh tra; đã ban hành kết luận thanh tra 7/9 cuộc (2 cuộc thanh tra còn lại đang chờ ý kiến giải trình của các đơn vị liên quan). Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 1.283 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 15,1ha đất có sai phạm.

Ngoài việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, qua thanh tra còn phát hiện sự bất cập trong cơ chế, chính sách để có các kiến nghị giúp các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật để hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo lập hành lang pháp lý và môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với công tác giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP, Cục đã thành lập các tổ công tác cùng với địa phương thống nhất phương án giải quyết dứt điểm. Đến nay, Cục đã giải quyết xong 143/146 vụ việc, hiện còn 3 vụ việc khiếu kiện đông người tại Ninh Bình đang được Cục đôn đốc địa phương giải quyết dứt điểm.

Thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP, Cục đã ban hành văn bản và kế hoạch để hướng dẫn các địa phương thực hiện; triển khai các tổ công tác do lãnh đạo Cục làm Tổ trưởng đến làm việc với UBND, Thanh tra 17 tỉnh, TP. Tính đến nay có 5 địa phương (Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Điện Biên và Hà Giang) không có vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài; 20 địa phương còn lại có 186 vụ việc tồn đọng đưa vào rà soát theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP, trong đó có 82 vụ việc các địa phương đang tiếp tục xem xét lại, 104 vụ việc đủ điều kiện chấm dứt xem xét giải quyết.

Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chi ủy, lãnh đạo Cục thường xuyên phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công viên chức trong đơn vị các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của cơ quan Thanh tra Chính phủ… Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cục I đã có chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cá nhân. Cán bộ, đảng viên trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành các nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, Nhà nước, Năm chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, viên chức Thanh tra; có thái độ ứng xử văn hoá; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nội bộ đoàn kết, không có biểu hiện bè phái, cục bộ, tiêu cực. Chi ủy và tập thể lãnh đạo Cục luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và là trung tâm của sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị.

Hoạt động Công đoàn Cục đã bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ; sự lãnh đạo của Chi ủy, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác cũng như hoạt động của công đoàn, kịp thời thăm hỏi động viên đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn. Năm 2014, không có đoàn viên vi phạm kỷ luật, 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn tiên tiến; Công đoàn Cục đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận xuất sắc.

Với những kết quả đạt được trên mọi mặt công tác nêu trên, nên trong 5 năm liền 2010 - 2014, Cục I đã đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; năm 2010 và năm 2014 được tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ; năm 2012 và năm 2013 được nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2015), Cục I vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

Trần Quý