Theo đó, tại Quyết định số 68/QĐ-XPVPHC, Cty Cổ phần BT Việt Nam bị xử phạt 30 triệu đồng do không điều chỉnh lại giá đã kê khai sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các thuốc Palibone, số đăng ký VN-17852; Bromtab, số đăng ký VN-10234-10; Grabos tablet số đăng ký VN- 18538-14, Newmelamin, số đăng ký VN-8733-09; Grepid, số đăng ký VN-15269-12.

Tại Quyết định số 75/QĐ-XPVPHC, Cty Cổ phần Dược phẩm EU bị xử phạt 30 triệu đồng do bán thuốc Ahngookpapaze, số đăng ký VN-15577-12 cao hơn giá thuốc kê khai do đối tượng có trách nhiệm phải kê khai giá thuốc theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, các hành vi vi phạm của Cty Cổ phần BT Việt Nam và Cty Cổ phần Dược phẩm EU đã vi phạm quy định tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tại Quyết định số 72/QĐ-XPVPHC, do thực hiện 4 hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm; Sản xuất 6 sản phẩm thực phẩm trước khi công bố sản phẩm; Lưu hành 6 sản phẩm thực phẩm trước khi công bố sản phẩm; Lưu hành 11 sản phẩm có nội dung ghi nhãn không đúng với các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa nên Cty Cổ phần thực phẩm Light Food bị xử phạt 50,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Cty phải tiếp tục thu hồi sản phẩm vi phạm, chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm vi phạm để dùng cho thức ăn chăn nuôi.

N.N