Trước đó, ngày 10/3, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP đã ban hành Kế hoạch số 387/KH-BCĐTƯATTP triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Để thực hiện tốt công tác thanh tra về ATTP trong Tháng hành động, Chánh Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Cục ATTP tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Ban quản lý ATTP các tỉnh/thành phố trong công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP.

Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị chức năng triển khai tăng cường công tác thanh tra về ATTP theo các nội dung tại Kế hoạch số 387 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP, kết hợp làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm có mức tiêu thụ lớn do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định và công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng  để cảnh báo cho cộng đồng.

Thanh tra Bộ Y tế cũng lưu ý các đơn vị trong quá trình thanh tra cần tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức, kỹ năng về bảo đảm ATTP. Khuyến cáo các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm thực hiện tốt đạo đức kinh doanh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phát hiện và tốt giác các hành vi vi phạm.

Phương Anh