Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được văn bản của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuyển đơn của ông Phạm Văn Hiên và một số công dân phường Vĩnh Niệm và phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thu hồi đất, giá đất bồi thường khi UBND thành phố Hải Phòng thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn quận Lê Chân.

Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xác minh các nội dung đơn của một số công dân phường Vĩnh Niệm và phường Kênh Dương, quận Lê Chân; kiến nghị biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/9/2018.

Ngọc Hoàng