Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác tiếp công dân, công tác thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Trương Văn Nam và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ngô Văn Xuyên đã truyền đạt 03 chuyên đề: Kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh; quy trình giải quyết KN,TC; chuyên đề giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết KN,TC về đất đai.

Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh Trương Văn Nam nêu rõ ý nghĩa, vai trò của công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC; những nội dung, quy định căn bản của pháp luật về KN và giải quyết KN; quy trình giải quyết TC, công tác bảo vệ và khen thưởng người TC; quy trình nghiệp vụ tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn; nghiệp vụ về giải quyết KN; trách nhiệm của người tiếp công dân; kỹ năng lắng nghe và đối thoại trong hoạt động tiếp công dân, hòa giải và tiếp nhận đơn thư KN,TC…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Buổi tập huấn lần này nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng thực hành, tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân nói chung và công tác phân loại, xử lý đơn KN,TC nói riêng của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC. 

Qua đó, các đại biểu được tập huấn có thể tháo gỡ, giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của công dân; xử lý những vấn đề nhạy cảm, bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng, điểm phức tạp về KN,TC; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàng Long