Hoạt động KHCN có những bước tiến quan trọng

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh khẳng định: Việc quy định và thực hiện Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCN) có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tôn vinh đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN và là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò đặc biệt quan trọng của KHCN trong cuộc sống và sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0.

Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh cho biết, trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN của TTCP đã có những bước tiến đáng kể. TTCP đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành như thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN.

Đặc biệt, công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN của TTCP đã và đang được triển khai đồng bộ thông qua rất nhiều loại hình hoạt động đa dạng như: hoạt động nghiên cứu phục vụ tham mưu, tổng hợp và điều hành Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng và các bộ phận nghiên cứu tổng hợp của các đơn vị thuộc TTCP; hoạt động nghiên cứu phục vụ công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, đoàn thể của Vụ Tổ chức Cán bộ và Văn phòng Đảng, đoàn thể; nghiên cứu hoàn thiện nội dung và phương pháp đào tạo - giảng dạy của Trường Cán bộ Thanh tra; nghiên cứu, tham mưu ứng dụng Công nghệ thông tin của Trung tâm Thông tin; hoạt động quảng cáo, chia sẻ thông tin KH của Tạp chí Thanh tra, Báo Thanh tra - hai diễn đàn quan trọng của toàn ngành; hoạt động nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở đó là Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai...

"Các kết quả nghiên cứu, ứng dụng KHCN nói trên của TTCP với các hình thức khác nhau đều rất đáng được ghi nhận, khích lệ và tôn vinh, vì đã góp phần hết sức quan trọng, thiết thực trong việc nâng cao và thống nhất nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của TTCP và ngành Thanh tra. Mặt khác, cung cấp cơ sở KH cho việc xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế, chính sách và hoàn thiện công tác tổ chức, chỉ đạo, quản lý điều hành của TTCP, góp phần trang bị và nâng cao khả năng, kỹ năng ứng dụng CN, nhất là công nghệ thông tin trong quản ký điều hành tác nghiệp của TTCP và toàn ngành" Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh khẳng định.

Cán bộ nghiên cứu KH phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ 

Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích nghiên cứu, ứng dụng KHCN của các cục, vụ, đơn vị của TTCP và các nhà KH, các cán bộ nghiên cứu, các nghiên cứu viên và các cán bộ quản lý, hướng dẫn KHCN của TTCP.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh tra cũng gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhân dịp Ngày KHCN Việt Nam 2019. Chia sẻ những khó khăn với những người làm công tác nghiên cứu, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh cho rằng, muốn làm tốt công tác nghiên cứu, mỗi người cần trau dồi, học tập, nâng cao trình độ, đặc biệt là cần nâng cao trình độ Tiếng Anh.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Kim cho rằng, trong thời gian tới, việc nghiên cứu khoa học cần thu hút, mở rộng ra toàn ngành về vấn đề thực tiễn để thu hút được nhiều kết quả.Về định hướng lâu dài, ông Kim cho rằng, chúng ta cần nghiên cứu lại mô hình thanh tra; đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước.

Thành lập Hội đồng KH TTCP nhiệm kỳ 2019 - 2022

Theo Quyết định 312/QĐ-TTCP, Hội đồng có ông Trần Văn Minh, Tiến sĩ Kinh tế, Phó Tổng TTCP làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Quốc Văn, Tiến sĩ Luật, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, TTCP làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Tổng TTCP những vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược, chính sách, cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và công tác quản lý điều hành của TTCP và ngành Thanh tra. Bên cạnh đó, tư vấn cho Tổng TTCP về hoạt động KH của TTCP và ứng dụng kết quả nghiên cứu KH vào thực tiễn tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra.

Hội đồng KH TTCP nhiệm kỳ 2019 - 2022 hoạt động theo Quy chế tố chức và hoạt động của Hội đồng KH TTCP do Tổng TTCP ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 2342/QĐ-TTCP ngày 14/9/2016 của Tổng TTCP về việc thành lập Hội đồng KH TTCP nhiệm kỳ 2016 - 2019.


Thái Hải