Tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, Đoàn Luật sư tỉnh, lãnh đạo chính quyền nơi bà Môn cư trú. Chủ trì buổi đối thoại là ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi đối thoại, bà Phạm Thị Môn đề nghị UBND tỉnh xem xét lại Quyết định số 2644/QĐ-CT ngày 22/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Nhà nước thu hồi 229,4m2 đất của gia đình bà để mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 2 (trong cùng thửa đất có nhà ở chia làm nhiều loại đất), nhưng chỉ được bồi thường là đất nông nghiệp. Bà Môn không nhất trí và đề nghị được bồi thường toàn bộ diện tích 229,4m2 là đất ở.

Để đảm bảo khách quan, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Kết quả kiểm tra, rà soát cũng được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ thống nhất nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định số 2644 là đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh kết luận, việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Môn được tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo giải quyết đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; yêu cầu bà Phạm Thị Môn nghiêm túc chấp hành Quyết định số 2644 của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh Tuyên Quang chấm dứt giải quyết và không thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Môn.

Nam Dũng