Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy V24, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an, cán bộ hội viên Hội Phụ nữ V24 luôn yên tâm công tác, tích cực hoạt động, phấn đấu vươn lên, giữ vững niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phát huy những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ tới 2016 - 2021, Hội Phụ nữ V24 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Phụ nữ CAND học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp và niềm tin của Đảng ủy, lãnh đạo V24 cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã dành cho.

Mạnh Cường