Theo báo cáo của Cục Thuế Lâm Đồng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2020, trong tháng 1/2020, cơ quan này đã thực hiện thanh tra tại trụ sở đối với 3 doanh nghiệp (3 doanh nghiệp này thuộc diện thanh tra, kiểm tra của năm 2019 chuyển sang). Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế đã phát hiện doanh nghiệp khai thiếu số thuế phải nộp. Do đó, đã ra quyết định truy thu và phạt với tổng số tiền 394 triệu đồng.

Để tiếp tục chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, ông Nguyễn Trọng Thoan - Cục trưởng Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, từ nay đến cuối năm, cục thuế sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra đã được Tổng cục Thuế giao.

Trước mắt, trong tháng 2 này, Cục Thuế Lâm Đồng đã giao các phòng thanh tra kiểm tra, các chi cục thuế thực hiện đôn đốc, thu kịp thời số thuế phát sinh trong tháng 2/2020 và số thuế phát hiện tăng thu qua thanh tra, kiểm tra thuế.

Dự kiến trong tháng 2/2020, các phòng thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế Lâm Đồng sẽ thu được khoảng 320 tỷ đồng, trong đó Phòng Thanh tra kiểm tra 1 thu khoảng 40 tỷ đồng; Phòng Thanh tra kiểm tra 2 thu khoảng 160 tỷ đồng; Phòng Thanh tra kiểm tra 3 thu khoảng 120 tỷ đồng.

Nhật Minh