Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, của Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Thanh tra Chính phủ như: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, đặc biệt là sự nỗ lực, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp, hoạt động Công đoàn của Thanh tra Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục được đổi mới, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 Đồng chí Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TQ

Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn được đặc biệt quan tâm.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ năm 2018, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cơ quan, đơn vị. 

Hướng dẫn đoàn viên tham gia góp ý trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy chế cơ quan.

Công đoàn các cấp đã phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên trong việc thực hiện các Quy chế, quy định nội quy của ngành, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Quy chế làm việc tại trụ sở cơ quan cũng như nâng cao hiệu quả 8 giờ làm việc.

Chủ động, tích cực tham gia các buổi họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, các hội đồng xem xét kỷ luật; tham gia nhiều ý kiến xây dựng, trách nhiệm nhằm thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cũng như ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng chí Phạm Văn Quân, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TQ 

Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm 2018 và tổ chức kiểm tra, giám sát 04 đơn vị về thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, nhằm đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.

Các hoạt động tình nghĩa, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ tàn tật, trẻ mồ côi… được Công đoàn Thanh tra Chính phủ tích cực triển khai.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức biểu diễn văn nghệ và tuyên dương, tặng quà cho các cháu là con của đoàn viên Công đoàn có thành tích học tập tốt nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6…

Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo các Công đoàn bộ phận phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia đầy đủ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền “Tháng Công nhân”, “Ngày Pháp luật”, tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế...

Quan tâm phong trào nữ công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ, tôn vinh chị em trong “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã tổ chức cho nữ đoàn viên tham quan danh lam thắng cảnh tại Nam Định. Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa được đông đảo chị em tham gia. 

Bên cạnh đó, các Công đoàn bộ phận cũng đã tổ chức tổ chức các hoạt động như: thăm di tích, danh lam thắng cảnh của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TQ 

Bên cạnh những mặt đạt được, báo cáo sơ kết cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại như: Nội dung hoạt động phong trào công chức, viên chức ở một số Công đoàn bộ phận chưa đều.

Các Ban Chấp hành hoạt động còn phụ thuộc nhiều vào hoạt động của chính quyền; một số cán bộ Công đoàn chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với hoạt động Công đoàn.

Việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc ở một số đoàn viên Công đoàn chưa nghiêm, ý thức đoàn viên chưa được chú trọng, đề cao; chưa tự giác nâng cao hiệu quả 8 giờ làm việc…

Để hoàn thành kế hoạch công tác Công đoàn đề ra trong năm 2018, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 cụ thể:

Phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên  truyền, giáo dục, vận động đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tiếp tục đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn các bộ phận. 

Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra đoàn viên trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần để công tác tốt; cũng cố và duy trì hoạt động  các câu lạc bộ văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, tham gia các giải thể thao với các cơ quan, đơn vị bạn.

Chuẩn bị kế hoạch, cử đội tuyển tham gia thi đấu giải thể thao do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức (dự kiến đầu tháng 9), Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra (dự kiến tháng 8), giải của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (dự kiến tháng 10).

Phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật.  

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng; xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể vững mạnh.  

Tổ chức tốt công tác tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018 từ Công đoàn bộ phận đến Công đoàn Thanh tra Chính phủ…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quân, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao những kết quả hoạt động mà Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. 

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Thanh tra Chính phủ cần tập trung vào các hoạt động trọng điểm trong 6 tháng đầu năm như:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc chuẩn bị Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ XII được tổ chức vào tháng 9/2018; phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XII Công đoàn viên chức Việt Nam; thành lập các đội tuyển tham gia Hội thao chào mừng Đại hội XII Công đoàn Viên chức Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn Khối…

Đại diện Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Thường trực yêu cầu Công đoàn Thanh tra Chính phủ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của Công đoàn cấp trên, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương pháp tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nâng cao trách nhiệm của đoàn viên công đoàn khi tham gia thực hiện, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm.

 Đồng chí Phạm Văn Quân, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn tài liệu tập huấn. Ảnh: TQ 

Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ và Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XI) không ngừng củng cố, tổ chức Công đoàn vững mạnh, chủ động và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng…

Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quân, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hướng dẫn tài liệu tập huấn công tác tổ chức Công đoàn cơ sở cho các thành viên thuộc Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ và Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận.

Qua buổi tập huấn, các đồng chí thuộc Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ và Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận đã có thêm những kiến thức bổ ích trong công tác tổ chức Công đoàn cơ sở và hoạt động Công đoàn.

Trần Quý