Việc thực hiện Đề án góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN sẽ được đăng tải trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử. Trong đó, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trung tâm Thông tin, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ hiến các quy định pháp luật về PCTN; đăng các tin, bài về công tác PCTN, mỗi đơn vị có trách nhiệm đăng mỗi tháng tối thiểu 1 tin, bài về công tác PCTN; giải đáp pháp luật về PCTN, phỏng vấn công chức làm công tác PCTN về việc giải quyết các tình huống cụ thể.

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm đề xuất và tổ chức thực hiện cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN trong phạm vi cả nước

Cục PCTN, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra có trách nhiệm tổ chức tối thiểu 2 hội thảo, toạ đàm chuyên đề có nội dung, chủ đề PCTN.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, tham mưu đói với hoạt động hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các bộ, ngành, địa phương.

Cục PCTN có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế trong việc phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn quốc, tranh ảnh, khẩu hiệu, cổ động về PCTN trong dịp Ngày Quốc tế PCTN...

Tại hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế, ông Nguyễn Văn Long, cho biết, Đề án 861 có 8 nhiệm vụ cụ thể, đó là: Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính; hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN. Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Đặc biệt, hình thành trên phạm vi toàn quốc văn hoá minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Tạp chí Thanh tra nhấn mạnh, việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án là rất kịp thời và cần thiết. Công việc của Tạp chí Thanh tra được đề ra trong kế hoạch là thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên các ấn phẩm. Hiện nay, Tạp chí Thanh tra có hai ấn phẩm chính là Tạp chí Thanh tra và Tạp chí điện tử Thanh tra. Trên hai ấn phẩm thường xuyên, hàng ngày có các tin, bài về công tác PCTN. Sau hôm nay, Tạp chí cũng sẽ bắt tay ngay vào công việc xây dựng chuyên trang, chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về PCTN; giải đáp pháp luật về PCTN; phỏng vấn công chức làm công tác PCTN về việc giải quyết các tình huống cụ thể. Có thể nói, hiệu quả đầu ra của dự án (sách, ấn phẩm, các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, toạ đàm...) là rất lớn và hoàn toàn khả thi, ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Tạp chí chia sẻ thêm.

"Về trách nhiệm đề xuất và tổ chức thực hiện cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN trong phạm vi cả nước, chúng tôi sẽ phối hợp cùng Báo Thanh tra để xây dựng các đề xuất trình lãnh đạo TTCP", ông Hùng khẳng định.

Quyền Vụ trưởng, Phụ trách Báo Thanh tra Trần Đăng Vinh cũng khẳng định: Với kế hoạch này Báo Thanh tra sẽ thực hiện được. "Hiện nay các chuyên trang thông tin trên Báo Thanh tra phản ánh được mọi mặt về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Ngay khi có các văn bản về pháp luật liên quan, chúng tôi cử phóng viên làm ngay. Riêng trang điện tử Báo Thanh tra có chuyên mục PCTN riêng" - ông Vinh cho biết thêm 

Ông Lê Xuân Chương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin cho hay, hiện nay, trên Cổng Thông tin điện tử có nhiều chuyên mục về tuyên truyền về PCTN: PCTN, tuyên truyền về APEC, tin trong ngành đều đưa tin hoạt động của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ liên quan tới PCTN và phổ biến pháp luật về PCTN. 

Liên quan tới việc thực hiện Đề án, thời gian tới, Trung tâm Thông tin cũng sẽ hoàn thiện nội dung, hình thức chuyên trang PCTN trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ theo hướng cập nhật đầy đủ các văn bản chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản; các sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng về PCTN; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng.

Đại diện Cục PCTN khẳng định, Cục có trách nhiện chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tổ chức 1 hội nghị toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN; cử báo cáo viên, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến pháp luật về PCTN cho các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, khi có kinh phí thì Cục sẽ phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng triển khai, lên cách thức thực hiện việc phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn quốc tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động về PCTN trong dịp Ngày Quốc tế PCTN.

Qua nghe ý kiến của đại diện các cục, vụ, đơn vị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ông Đinh Văn Minh cho rằng, về cơ bản, các công việc phân công để thực hiện Đề án rất chi tiết, các đơn vị hưởng ứng nhiệt tình. Hiện nay, bản thân các đơn vị cũng đã và đang thực hiện nhiều nội dung trong Đề án, bây giờ cần sắp xếp, triển khai công việc cụ thể, rõ ràng hơn.

 Ông Minh mong các cục, vụ, đơn vị quan tâm, sát sao với công việc; cùng nhau phối hợp thực hiện Đề án một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, ông Minh cũng đề nghị các cục, vụ, đơn vị có tên trong kế hoạch thực hiện Đề án 861 nhanh chóng xây dựng kế hoạch chi tiết, kinh phí thực hiện về Vụ Pháp chế trước 25/10.


Thái Hải