Tham dự Ngày hội còn có ông Lương Hoài Nhân, Phó Ban Công tác phía Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phan Văn Mãi, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Tại Ngày hội, ông Nguyễn Văn Luận, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Gia Phước cho biết, ấp hiện có 416 hộ, với 1.569 nhân khẩu. Người dân trong ấp sống chủ yếu bằng nghề làm vườn, chăn nuôi và se chỉ xơ dừa.

Năm 2019, người dân tích cực thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống người dân không ngừng phát triển, số hộ khá giàu tăng lên, hộ nghèo từng bước được kéo giảm. Thu nhập bình quân đầu người 39,5 triệu đồng, tăng 2,1 triệu đồng so với năm 2019. Ấp vận động người dân chuyển đổi 6ha vườn cây trái kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn.

Năm 2018, ấp có 16 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo, đến nay giảm xuống còn 14 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo. Ấp không còn hộ khó khăn về nhà ở.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các cuộc vận động của  Ban Công tác Mặt trập ấp có lúc chưa sâu rộng, chưa tạo sức lan tỏa trong tổ chức thực hiện. Sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản chưa thường xuyên.

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, 19 năm qua MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

Ngày hội nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ, xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của người dân, sức mạnh đại đoàn kế toàn dân tộc. Nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới.

Kết quả của ngày hội đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội từ mỗi thôn, ấp, tổ dân phố, cụm dân cư.

Ông Lê Minh Khái đề nghị, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của  mình, nhất là trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận phải là cơ quan lắng nghe và tập hợp ý kiến nhân dân để phản ảnh đến các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục vận động người dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương. Khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và nhân dân tiêu biểu tạo đà thi đua mới. Tiếp tục động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Dịp này, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi đã tặng quà cho các hộ gia đình trong ấp Gia Phước.

(Theo daidoanket.vn)