Ngày 15/7, tại Trụ sở Tiếp công dân TƯ, Ban Tiếp công dân TƯ đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ Nguyễn Hồng Điệp chủ trì hội nghị.

6 tháng tiếp hơn 10.000 công dân

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tiếp công dân TƯ Dương Văn Huế cho biết, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo sát sao đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), nhất là các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.

Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Tổ trưởng đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đối với những vụ việc nổi cộm tại một số địa phương.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số đoàn đông người và công dân khiếu kiện kéo dài đến Trụ sở TCD và một số cơ quan Trung ương, mang theo băng rôn, khẩu hiệu, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. 

Đáng chú ý, một số đoàn khiếu kiện đông người tập trung vào thời gian ngoài giờ hành chính (khoảng 19h30 và 5h30) gây khó khăn cho công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng và Trụ sở trong việc tiếp, vận động công dân. 

Mặt khác, đã có nhiều trường hợp công dân khiếu kiện có hành vi gây rối an ninh trật tự, lăng mạ, xúc phạm danh dự cán bộ, công chức tiếp dân khi không đạt được mục đích; nhắn tin đe dọa hành hung, gây tâm lý hoang mang lo lắng cho công chức đang làm việc tại Trụ sở Tiếp công dân TƯ.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trụ sở Tiếp công dân TƯ đã tiếp 10.107 công dân đến trình bày 2.017 vụ việc, trong đó: KN 1.208 vụ việc, TC 280 vụ việc, phản ánh và kiến nghị 529 vụ việc; có 265 lượt đoàn đông người tập trung. So với cùng kỳ năm 2018, số lượt người tăng 21%, số vụ việc giảm 16%, số lượt đoàn đông người tăng 12%.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp thường xuyên 83.412 lượt người với 58.488 vụ việc, trong đó có 648 lượt đoàn đông người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 34.428 lượt người với 21.030 vụ việc. 

Cùng kỳ, Ban Tiếp công dân TƯ đã tiếp nhận 6.803 đơn thư gửi đến TTCP và Trụ sở Tiếp công dân TƯ, đã xử lý 6.633 đơn.

Qua xử lý đơn, đã phát hành 2.114 văn bản hướng dẫn, 297 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, trong đó báo cáo trình lãnh đạo TTCP chuyển 22 vụ việc đến các cục, vụ, đơn vị để kiểm tra, xem xét theo địa bàn được phân công.

Đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ tiếp công dân

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ Nguyễn Hồng Điệp khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tập thể công chức, người lao động của Ban được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo TTCP đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

“Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, quản lý Nhà nước tiếp tục được nâng lên, khẳng định được vai trò, trách nhiệm của TTCP trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư KN,TC, kiến nghị, phản ánh trong phạm vi cả nước. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết KN,TC của thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong tiếp công dân, giải quyết KN,TC”, Trưởng ban nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Trưởng ban cũng chỉ ra những khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ như: Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KN,TC đã được TTCP triển khai sử dụng trên phạm vi cả nước từ ngày 15/3/2018, tuy nhiên trên thực tế còn một số vướng mắc bất cập, gây ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian xử lý công việc như: Hệ thống không cho phép cán bộ các phòng nghiệp vụ tiếp dân và xử lý đơn thư kiểm tra dữ liệu đơn thư TC (ngay cả với chính người xử lý), điều này dẫn đến việc không kiểm tra được đơn thư TC để phục vụ công tác thi đua khen thưởng, trên thực tế hiện nay Ban phải nhập dữ liệu trên cả phần mềm cũ và phần mềm mới gây mất thời gian.

Mặt khác, số liệu trên hệ thống của nhiều bộ, ngành, tỉnh thành là dữ liệu test, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình KN của công dân.

Hệ thống văn bản pháp luật nói chung, đặc biệt là về đất đai còn thiếu sự đồng bộ và chưa phù hợp với thực tế, thay đổi thường xuyên trong khi đó công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư liên quan đến nhiều lĩnh vực nên việc nắm bắt các văn bản pháp luật để hướng dẫn và trả lời công dân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cán bộ, công chức chuyên môn còn thiếu so với biên chế được giao hàng năm. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư có nhiều khó khăn và áp lực, trong khi đó một số công chức đã làm công tác này lâu năm nhưng chưa được luân chuyển.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Tiếp công dân TƯ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư thường xuyên tại Trụ sở, đặc biệt trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV; hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người, dài ngày tại Trụ sở để khiếu kiện; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư tại các địa phương.

Thái Hải