Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra Đồng Tháp đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài thanh tra theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện 49 cuộc thanh tra hành chính tại 93 đơn vị. Qua đó, phát hiện 37 đơn vị có sai phạm, kiến nghị xử lý hành chính 1 tổ chức và 5 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Các sở, ngành của tỉnh đã tiến hành 149 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 7.535 tổ chức, đơn vị, cá nhân, phát hiện 1.275 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành 427 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương yêu cầu ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác. Ảnh: CN

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đồng Tháp đã tiếp 3.377 lượt công dân với 4.174 người, giảm 433 lượt so với cùng kỳ năm trước; tiếp nhận 1.020 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 113 đơn so cùng kỳ.

Đến nay, đã giải quyết 283/342 vụ việc thuộc thẩm quyền; trong đó thủ trưởng các sở, ngành tham mưu giải quyết 62/108 vụ khiếu nại, chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết 221/234 vụ khiếu nại, tố cáo, đạt trên 94%.

Theo ông Nguyễn Chí Hải, bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là một số vụ việc cũ, kéo dài đã được xem xét giải quyết có lý, có tình, UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết hết thẩm quyền, nhưng công dân vẫn khiếu nại kéo dài…

Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Dương Hồng Lạc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành Thanh tra tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, cũng như đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương yêu cầu, thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Bên cạnh đó, cần tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, không để xảy ra chồng chéo trong hoạt động của thanh tra.

“Kết luận thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, đúng bản chất vụ việc, đúng pháp luật, không để kéo dài để đối tượng thanh tra có thời gian đối phó, hợp thức hóa hoặc che đậy sự thật…”, ông Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh.

Cảnh Nhật