Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, tập thể Trường Cán bộ Thanh tra đã bám sát kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc, Trường Cán bộ Thanh tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác từ chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; công tác phát triển giảng viên; biên soạn giáo trình, thông tin và tư liệu; tuyên truyền và thư viện; tổ chức, hành chính; quản trị, tài vụ; trong đó nhấn mạnh về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được 12 khóa học cho 1.065 học viên, đạt 100% nhiệm vụ theo kế hoạch Thanh tra Chính phủ giao. 

Ngoài ra, phối hợp với các bộ, ngành địa phương tổ chức 5 khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo nhu cầu gồm 1 khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra tại Đà Nẵng cho 125 học viên, 1 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành tại Trường Cán bộ Thanh tra cho 98 học viên, 1 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành tại Hậu Giang cho 101 học viên và 2 khóa tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trường Cán bộ Thanh tra và tại Lào Cai cho 340 học viên.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác giảng dạy, nhà trường chú trọng việc nâng cao trình độ giảng viên, nội dung tài liệu phù hợp với tính chất, đặc thù công tác của ngành, đóng góp đáng kể trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo công tác sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra khẳng định những kết quả mà tập thể nhà trường đạt được trong 6 tháng qua là do sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường; sự chỉ đạo, điều hành sát sao, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức của Ban Giám hiệu.

Đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra; sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị, cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ.

Theo ông Vũ Văn Chiến, bên cạnh những kết quả ghi nhận, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của nhà trường cũng có những khó khăn nhất định về cơ chế tài chính; việc kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý; việc sử dụng cơ sở vật. 

Phát huy kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm, tập thể Trường Cán bộ Thanh tra sẽ tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả trong đó trọng tâm là tổ chức các khóa đã được giao trong kế hoạch. 

Tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019.

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy. Tiếp tục thực hiện công tác nhân sự theo chỉ tiêu biên chế đã được phê duyệt. Duy trì công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, chế độ kiểm kê, cải tạo, sửa chữa và từng bước nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị của nhà trường... 

Từng bước ổn định về tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và sự đoàn kết nhất trí để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo đà cho sự phát triển mới.

Phương Anh