Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Bình, tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết 8000m2 đất của gia đình bà mà tỉnh và thành phố Thái Nguyên sử dụng để xây dựng đền thờ các anh hùng liệt sĩ và khu dân cư; bồi thường cây trồng trên đất và một số hoa màu khác cho gia đình.

Bà Bình cũng đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 90m2 gia đình đang sử dụng ổn định từ năm 1993 đến nay và có đóng thuế đầy đủ theo quy định.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, giải trình của các ngành, đơn vị có liên quan và UBND thành phố Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Xuân Hòa đã giao UBND thành phố Thái Nguyên làm rõ hồ sơ công dân cung cấp theo quy định của pháp luật và xem xét, giải quyết dứt điểm các đề nghị của công dân.

Thái Hải