Thành tích nổi bật

Không giấu nổi niềm vui, ông Lê Văn Thiêm kể về những ngày còn làm Phó Chánh Thanh tra Thường trực, là người thay mặt Chánh Thanh tra chỉ đạo thực hiện làm “giảm nhiệt” trên 90 vụ việc khiếu nại, tố cáo. Điển hình như: Vụ tố cáo ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân; vụ khiếu tố ở làng Ngọc Lẫm, xã Trường Giang, huyện Nông Cống; vụ khiếu nại của Công ty Thương mại Hồ Thành; khiếu nại của Hợp tác xã Gốm Quyết Thắng…

Ngoài ra, ông còn chỉ đạo trên 45 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí; quản lý, sử dụng đất; việc thực hiện nghĩa vụ thuế của một số doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh… Các cuộc thanh tra đều phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, sơ hở trong cơ chế chính sách, kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Tháng 7/2012 được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh, ông Thiêm đã có nhiều cố gắng trong việc tham m­ưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo tổ chức hoàn thành tốt chương trình công tác thanh tra năm 2012, 2013, 2014 đã được phê duyệt và nhiệm vụ cấp trên giao. Xây dựng chương trình thanh tra và kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2015 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo các huyện, ngành xây dựng, phê duyệt chương trình công tác thanh tra theo đúng quy định. Phân công chỉ đạo thẩm tra, kết luận, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng pháp luật, có tình, có lý, tính khả thi cao.

Công tác phòng, chống tham nhũng có chuyển biến tích cực. Trong năm 2012, ông đã làm việc trực tiếp với ngành Công an, Kiểm sát trao đổi thông tin, chuyển 20 vụ việc, kết luận thanh tra cho Viện Kiểm sát tỉnh xem xét. Năm 2013, chuyển 1 vụ sai phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra để khởi tố.

Với cương vị Bí thư­ Đảng uỷ, ông đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, xây dựng các đoàn thể vững mạnh, triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Bản thân ông luôn g­ương mẫu thực hiện, trong đó chú trọng việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong công tác, chấp hành kỷ luật, không tham nhũng, lãng phí.

Góp phần ổn định cơ sở

Từ năm 2007 - 2013, ông Lê Văn Thiêm đã cùng đơn vị bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, khẩn trương triển khai thực hiện chương trình công tác thanh tra đã được phê duyệt. Kết quả, đã tiến hành trên 150 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội, phát hiện tổng sai phạm về kinh tế 152,44 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 113,86 tỷ đồng, trong đó xử lý thu hồi 49,89 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ quyết toán 63,97 tỷ đồng; phát hiện sai phạm về đất 101,957 ha. Qua thanh tra đã kiến nghị các cấp xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân sai phạm; đề xuất các biện pháp nhằm khép kín những sơ hở trong công tác quản lý, hạn chế thất thoát tài sản của Nhà nước.

Ngoài ra, đã tiếp 1.283 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 986 đơn thư các loại; trong số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, đã giao cho thanh tra kiểm tra, xác minh, rà soát, nghiên cứu hồ sơ đề xuất biện pháp giải quyết 378 vụ việc (nhiều nhất là năm 2012 tổng 105 vụ việc); đồng thời, phối hợp với Thanh tra Chính phủ tiến hành rà soát một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, đã kiến nghị cấp thẩm quyền biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở.

Cá nhân Chánh Thanh tra Lê Văn Thiêm đã nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở, Bằng khen của Tổng Thanh tra, Thủ tướng Chính phủ và được công nhận các sáng kiến kinh nghiệm về “Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh” và “Rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài”. Mới đây, ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Văn Thanh