Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì buổi công bố. Cùng tham dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Theo Quyết định được công bố, việc thanh tra này căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

Đoàn thành tra gồm 16 thành viên do ông Vũ Đức Tâm, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I - Thanh tra Chính phủ) làm Trưởng đoàn sẽ thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và một số cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế. Kiểm tra, xác minh nội dung liên quan tại một số cơ sở y tế thuộc bộ, địa phương.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018 (khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này). Thời hạn thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác của pháp luật.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định số 661/QĐ-TTCP thành lập Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh. Tổ Giám sát gồm 4 người do ông Hoàng Đức Quỳnh, Trưởng phòng nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra (Thanh tra Chính phủ) làm Tổ trưởng.

Toàn cảnh buổi công bố. Ảnh: PA

 

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt. Đây cũng là Đoàn thanh tra lớn với 3 nội dung phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Do vậy, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm khắc tất cả các quy định, quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra.

“Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra cần thực hiện công khai, minh bạch, công tâm, tạo ra sự đồng thuận tốt nhất vì mục tiêu của Thanh tra Chính phủ giúp Chính phủ thấy cơ chế bất cập cần phải được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến người bệnh lại càng cần thiết hơn để làm sao có một cơ chế chính sách tốt nhất, chuẩn nhất, tránh thất thoát…”, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị, cục, vụ thuộc Bộ tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh tra làm việc, cử người làm đầu mối để thường xuyên liên lạc, trao đổi. Đồng thời phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn Thanh tra; bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với Đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Phương Anh