Văn bản của UBND thành phố nêu rõ, xem xét báo cáo, kiến nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 287/BC-SXXD-(TTr), về kết quả thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ về việc kiểm tra nội dung phản ánh về vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí và nội dung phản ánh liên quan, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự tại xã Minh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại quy hoạch đất rừng phòng hộ nêu trên đã được Thanh tra Chính phủ (Kết luận số 754/TTCP ngày 17/4), Thanh tra thành phố (Kết luận số 301/BC -TTCP-P3 ngày 12/4/2005) kết luận và kiến nghị xử lý, UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra. Tuy nhiên, việc xử lý, khắc phục của UBND huyện Sóc Sơn, các sở, ngành liên quan rất chậm, chưa triệt để và tiếp tục để xảy ra các vi phạm.

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn và việc thực hiện các nội dung của kết luận Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố, chỉ đạo sau thanh tra để báo cáo.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, UBND huyện Sóc Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra thành phố để thực hiện.

Trong thời gian thanh tra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, UBND các xã Minh Phú và xã Minh Trí có biện pháp ngăn chặn, đình chỉ tuyệt đối các đang thi công vi phạm, không để xảy ra sai phạm mới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long