Góp phần ổn định an ninh chính trị tại địa phương

Trong những năm qua, quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng, ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có những chuyển biến tích cực phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác thanh tra bám sát yêu cầu quản lý của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đồng thời chủ động tiến hành thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch, thanh tra nhiều chuyên đề diện rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đình Quang cho biết, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy cấp trên về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của cơ quan học tập, nghiên cứu đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Bằng nhiều phương pháp, hình thức kiểm tra, giám sát quần chúng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ, thực hiện về quy định những điều đảng viên không được làm, quy tắc ứng xử của cán bộ Thanh tra, về tình trạng quần chúng, đảng viên suy thoái, vi phạm kỷ luật, vi phạm quy trình công tác, sách nhiễu gây phiền hà nhân dân. Do đó, trong ngành Thanh tra tỉnh không có cán bộ vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng.

Trong 5 năm qua, ngành Thanh tra tỉnh đã trực tiếp triển khai 61 cuộc thanh tra, trong đó có 8 cuộc đột xuất, đã kết luận 58 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm và xử lý thu hồi hơn 62 tỷ đồng, đã thu hồi gần 51 tỷ đồng, chuyển sang cơ quan điều tra 5 vụ việc; yêu cầu các đơn vị được thanh tra xử lý, khắc phục sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng hơn 4.533ha đất nông, lâm nghiệp.

Thanh tra tỉnh còn chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra huyện, thị, sở, ngành bám sát chương trình kế hoạch thanh tra đã phê duyệt và đã tiến hành 25.056 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện sai phạm gần 111 tỷ đồng; sai phạm trong quản lý, sử dụng hơn 4.763ha đất nông, lâm nghiệp và ban hành quyết định thu hồi với số tiền hơn 94 tỷ đồng; thu hồi 81.119m2 đất, đã thu hồi hơn 91 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 14 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Qua công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quản lý điều hành, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tăng cường công tác quản lý, hạn chế phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Riêng Thanh tra tỉnh đã tiếp 202 lượt với 169 người, tiếp nhận 461 đơn; đã chỉ đạo và hướng dẫn Thanh tra cấp huyện, Thanh tra các Sở giúp các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp 7.053 lượt với 7.218 người, tiếp nhận 13.241 đơn, trong đó có 73 đoàn đông người.

 

Đến nay, ngành Thanh tra Thừa Thiên - Huế đã có một hệ thống tổ chức hoàn chỉnh gồm tổng số cán bộ của toàn ngành là 214 người; trong đó, Thanh tra viên cao cấp là 1 người, Thanh tra viên chính là 44 người và Thanh tra viên là 146 người.
Từ năm 2014 đến nay được coi là những năm cao điểm trong việc giải tỏa, đền bù mở rộng tuyến Quốc lộ 1A và là những năm chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong việc dự báo tình hình và hướng xử lý, giải quyết đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; vì thế, số lượt tiếp công dân, số lượng đơn thư tuy có tăng nhưng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giảm, không phát sinh điểm nóng, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

 

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế Tiếp công dân, Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh, Quy định trình tự, thủ tục công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn nhằm tạo thêm cơ sở pháp lý vững chắc cho quá trình phối hợp, tổ chức thực hiện trong công tác này.

Kết hợp thanh tra trên các lĩnh vực với công tác PCTN

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cũng là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm, 5 năm qua, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, hướng dẫn pháp luật về PCTN, lãng phí cho các đơn vị, tổ chức, cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Đã kết hợp thanh tra trên các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công với công tác đấu tranh PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó, tập trung ở các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản của Nhà nước có giá trị lớn, có nhiều hoạt động tiếp xúc với người dân, với doanh nghiệp, có nhiều hoạt động thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản hoặc có dư luận, đơn thư tố cáo, phản ánh về các dấu hiệu sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong đó, đề cao tính trung thực, khách quan của từng thành viên đoàn thanh tra trong thực thi nhiệm vụ cũng như trách nhiệm giám sát lẫn nhau giữa các thành viên của đoàn, giữa Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn với các thành viên khác và ngược lại.

Hoạt động tổng kết kinh nghiệm thực tiễn được cơ quan quan tâm, Thanh tra tỉnh đã tổ chức đăng ký, hàng năm đều tổ chức họp đánh giá thông qua các đề tài sáng kiến, kinh nghiệm nhằm phục vụ đánh giá công chức và bình xét các danh hiệu thi đua. Đồng thời, nhằm hướng các hoạt động của cơ quan đi vào nền nếp khoa học, trong quá trình thực hiện đã phát huy hiệu quả, giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý, chỉ đạo, điều hành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm đầu tư, trở thành thói quen hàng ngày và đã đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực trong công việc, đáp ứng cho việc triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh.

Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục đổi mới công tác thanh tra hành chính, chủ động và linh hoạt trong triển khai thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; tăng cường trách nhiệm trong công tác TCD, giải quyết KN,TC, trọng tâm là giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết KN,TC, PCTN; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật PCTN và các quy định có liên quan, gắn với việc thực hiện  "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh"…, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế không ngừng đổi mới, phát triển và giàu mạnh.

Thanh Lương