Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP); đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Vân Long, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng (TĐKT) tỉnh.

Báo cáo tổng kết năm tại hội nghị cho thấy, năm 2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện 138 cuộc thanh tra hành chính (tăng 6,9% so với năm 2018) với 368 đơn vị được thanh tra. Số cuộc thanh tra từ kỳ trước chuyển sang là 11, triển khai trong kỳ báo cáo là 127. Có 121 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 17 cuộc thanh tra đột xuất. Tại thời điểm báo cáo, đã ban hành 123 kết luận thanh tra.

Qua công tác thanh tra xác định có 114/368 đơn vị được thanh tra có vi phạm với tổng sai phạm về tiền là 75,7 tỷ đồng (tăng 102% so với năm 2018); về đất là 341.126 m2. Trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 72,9 tỷ đồng và 339.317 m2 đất; xử lý khác 2,8 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo đã thu hồi 37,1 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý 09 tổ chức và 22 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TQ

Đơn vị phát hiện sai phạm và có số liệu kiến nghị xử lý lớn là Thanh tra tỉnh Lào Cai (với 68,4 tỷ đồng và 328.378m2 đất). Ngoài ra, một số đơn vị như Thanh tra các huyện Sa Pa, Bát Xát cũng đạt được những thành tích cao trong công tác thanh tra.

Trong năm 2019, toàn tỉnh đã thực hiện 2.864 lượt tiếp công dân với 3.862 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (giảm 17,3% về số lượng công dân đã tiếp đón so với năm 2018).

Tiếp nhận 4.391 đơn (tăng 152 đơn so với năm 2018), bao gồm 1.091 đơn khiếu nại, 225 đơn tố cáo và 3.075 đơn kiến nghị, phản ánh, nặc danh. Trong đó có 3.863 đơn đủ điều kiện xử lý, có 229 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (gồm 156 đơn khiếu nại và 73 đơn tố cáo).

Các cơ quan chức năng đã ban hành 117 văn bản hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết; 1.089 văn bản đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết đơn của công dân; chuyển 1.150 đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan theo đúng thẩm quyền. Đã giải quyết 144 đơn với 143 vụ việc theo đúng thời hạn (đạt 92,26%), các vụ việc khác đang trong thời hạn giải quyết.

Trong kỳ, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 06 vụ việc về tham nhũng; đến nay đã khởi tố 02 vụ với 06 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai thụ lý 05 vụ án hình sự có liên quan đến tham nhũng (trong đó đã giải quyết 03 vụ).

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TQ 

Trong năn 2020, ngành thanh tra tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực được dư luận quan tâm; có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc được TTCP giao.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định, đảm bảo các cuộc thanh tra khách quan, chất lượng, hiệu quả, không tiêu cực, đúng tiến độ. Phối hợp tốt với các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước; các cơ quan trung ương tại địa phương và các ngành có liên quan trong việc thực hiện chương trình công tác năm 2020.

Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; các quy định pháp luật và chỉ đạo của TTCP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kịp thời nắm bắt các vụ việc phát sinh để xử lý tình huống, không để diễn ra “điểm nóng” trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Thường xuyên rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng TTCP trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thanh tra tỉnh Lào Cai. ảnh: TQ 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng TTCP đánh giá cao những thành tích đạt được, những đóng góp của ngành thanh tra trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trong  những năm qua nói chung và năm 2019 nói riêng. “Việc được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì là ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành thanh tra tỉnh Lào Cai trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai trong nhiều năm qua” - đồng chí Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh.

Đối với công tác thanh tra trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Thanh yêu cầu toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, TTCP về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời nắm bắt các vụ việc phát sinh để xử lý tình huống, không để diễn ra “điểm nóng” trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tổ chức thực hiện đảm bảo về thời gian, nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn  thanh tra. Nâng cao chất lượng thẩm định trước khi ban hành kết luận thanh tra; đẩy mạnh công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; nâng cao tỷ lệ thu hồi sau ban hành kết luận thanh tra.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những thành tích đạt được, những đóng góp của ngành thanh tra trong nhưng năm qua. Bên cạnh các thành tích đạt được, đồng chí Hoàng Quốc Khánh cũng chỉ ra công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong thời gian vừa qua còn bộc lộ một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phục như:

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trao Kỷ niệm chương cho các cán bộ. Ảnh: TQ 

Công tác tiếp công dân của Thủ trưởng một số đơn vị chưa thường xuyên. Vẫn còn tình trạng phân loại, xử lý đơn có nơi còn thiếu chính xác. Tiến độ kiểm tra, xác minh một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được đẩy nhanh. Tại một số đơn vị, việc triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm; chất lượng xây dựng báo cáo, kết luận thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ thu hồi sau thanh tra chưa cao. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cấp, các ngành còn có hạn chế, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao...

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong năm 2019. Ảnh: TQ

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Lê Vân Long, Phó trưởng Ban TĐKT tỉnh đã đọc Quyết định của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho thanh tra tỉnh Lào Cai.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2019.

TQ