Theo Thanh tra Bộ Y tế, hiện nay, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, quảng cáo phòng khám có dịch vụ xét nghiệm Covid-19, có nơi quảng cáo dịch vụ xét nghiệm Covid -19 tại nhà và trả kết quả nhanh. Đây là những thông tin vi phạm quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế. 

Chú trọng thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân đưa tin, quảng cáo dịch vụ xét nghiệm Covid-19 vi phạm quy định của pháp luật.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch, các cơ sở y tế được cấp có thẩm quyền giao khám, xét nghiệm, điều trị bệnh viêm đường hô  hấp cấp do Covid-19 gây ra.

Phương Anh