Cơ quan Thanh tra, Giám sát NH của NHNN vừa có Văn bản 1729 ngày 8/5/2019 gửi Chủ tịch, Tổng Giám đốc CB về việc rà soát, bổ sung tài liệu.

Thống đốc NHNN giao Cơ quan Thanh tra, Giám sát NH là đầu mối góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế... 

Để có cơ sở tham gia góp ý dự thảo của cơ quan chức năng, Cơ quan Thanh tra Giám sát NH có một số ý kiến với CB, trong đó nêu thực trạng: Nhiều tổ chức tín dụng chưa chủ động trong phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan thi hành án dân sự để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản...

Cơ quan Thanh tra Giám sát NH cho biết, trước đây đã nhận được báo cáo của CB về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tuy nhiên, một số vụ việc chưa được CB báo cáo những việc đã làm được và những khó khăn vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản.

Do đó, để có cơ sở phúc đáp, Cơ quan, Thanh tra Giám sát NH đề nghị CB một số nội dung:

Thứ nhất, tiến hành rà soát số liệu gồm tổng số tiền bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham những, kinh tế, số tiền đã thu hồi, chưa thu hồi hơn.

Thứ hai, báo cáo tổng hợp những việc đã làm được (chứng minh bằng các tài liệu, văn bản) thể hiện việc CB đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan thi hành án dân sự trong công tác thu hồi tài sản.

Thứ ba, báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (chứng minh bằng các tài liệu, văn bản) và kiến nghị, đề xuất trong công tác thu hồi tài sản đối với các vụ án, vụ việc CB chưa báo cáo trước đây.

Nghiêm Lan