Theo Quyết định 411/QĐ-TTCP ngày 10/6/2019 của Tổng Thanh tra về việc thanh tra việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ và việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại Hưng Yên; công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát,  sỏi tại các tỉnh Hoà Bình, Ninh Bình; thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/12/2018, trong trường hợp cần thiết có thể thanh tra trước thời kỳ trên.

Thời hạn thanh tra là 90 ngày làm việc.

Đoàn Thanh tra do ông Phạm Văn Long, Phó Cục trưởng Cục 1 làm Trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi công bố. Ảnh: TH

Tại buổi công bố, Thanh tra Chính phủ cũng công bố Quyết định 415/QĐ-TTCP ngày 12/6/2019 về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo Quyết  định 411. Theo đó, ông Hoàng Văn Ngọc, Trưởng phòng nghiệp vụ 1, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh yêu cầu Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc quy chế của Đoàn cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt; chủ động phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra.

Đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra, cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Thái Hải