Buổi gặp mặt là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, tri ân các thế hệ đi trước, phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, ra sức thi đua, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Liên lạc Hưu trí cơ quan TTCP, nguyên Phó Tổng TTCP Dương Ngọc Sơn - Trưởng Ban Liên lạc Hưu trí cơ quan TTCP đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ niềm xúc động sâu sắc trước sự quan tâm, những tình cảm trìu mến của TTCP đối với các đồng chí nguyên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TTCP qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Đồng thời, ông Dương Ngọc Sơn đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban Hưu trí năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TTCP, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh trân trọng cảm ơn sự có mặt của toàn thể cán bộ hưu trí cơ quan TTCP. Đồng thời, cảm ơn những đóng góp của cán bộ hưu trí ngành Thanh tra các thời kỳ, chúc cán bộ hưu trí ngành Thanh tra dồi dào sức khỏe, luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần và tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của ngành Thanh tra trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo TTCP, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh thông báo kết quả công tác của cơ quan TTCP và ngành Thanh tra trong năm 2019, định hướng công tác năm 2020 cũng như quá trình thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung kinh tế - xã hội mà dư luận nhân dân quan tâm.

Nguyên Phó Tổng Thanh tra Dương Ngọc Sơn - Trưởng Ban Liên lạc Hưu trí cơ quan TTCP (người đứng giữa) chụp ảnh cùng các cán bộ hưu trí. Ảnh: PA

 

Năm 2019, TTCP và ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, thể hiện trên các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; xây dựng thể chế.

Bên cạnh đó, các mặt công tác khác như nghiên cứu, khoa học thanh tra, hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra, các hoạt động về thông tin, báo chí, tuyên truyền cũng được tiến hành đồng bộ và hoạt động hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu.

Theo đánh giá, nhìn chung kết quả công tác của TTCP và toàn ngành tiếp tục góp phần vào kết quả chung của cả nước, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ổn định tình hình an ninh trật tự để phát triển kinh tế.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, đặc biệt là diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình phát triển và nâng cao hiệu quả, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống lãng phí.

Năm 2020 sẽ là năm kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra. Với mục tiêu đó, ngành Thanh tra sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Triển khai có hiệu quả quy định của pháp luật về thanh tra, tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm… đáp ứng được các yêu cầu của việc phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, pháp luật về khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định chính trị - xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và Đại hội Đảng bộ các cấp…Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với triển khai thanh tra việc thực hiện trách nhiệm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng…

Bên cạnh đó, TTCP sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng…

Cũng nhân dịp này, Ban Liên lạc Hưu trí cơ quan TTCP tổ chức trao quà mừng thọ cho 31 cán bộ hưu trí.

 Phương Anh