Tham dự có: Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy; các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; các đồng chí nguyên là Tổng Thanh tra Chính phủ, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ qua các thời kỳ; các đồng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng và Vụ Tổ chức Cán bộ TTCP qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng TTCP, Vụ Tổ chức Cán bộ.

Tại buổi gặp mặt, ông Ngô Đại Tuấn, Chánh Văn phòng TTCP đã ôn lại truyền thống của Văn phòng các cơ quan nhà nước và ngành Tổ chức  nhà nước cũng như những kết quả  hoạt động của Văn phòng TTCP, Vụ Tổ chức Cán bộ TTCP.

Có thể nói, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Vụ Tổ chức Cán bộ và Văn phòng TTCP đã khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của mình và có sự phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Văn phòng TTCP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo TTCP tổ chức và điều hành công việc, là trung tâm thông tin phục vụ lãnh đạo, vừa tham mưu giúp việc, vừa đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Lãnh đạo TTCP, hiệu quả hoạt động của Văn phòng ảnh ưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động chung của toàn cơ quan...

Vụ Tổ chức Cán bộ với vai trò là đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ,công tác xây dựng thể chế, xây dựng chiến lược cán bộ của cơ quan TTCP và ngành Thanh tra. Tham mưu việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, thực hiện chế độ chính sách, công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo TTCP, nguyên lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức Cán bộ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Văn phòng, Vụ Tổ chức Cán bộ TTCP nói riêng và cơ quan TTCP cũng như toàn ngành Thanh tra. 

Biểu dương và ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng và Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái khẳng định, những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, công chức, người lao động Vụ Tổ chức Cán bộ và Văn phòng TTCP đã được cơ quan TTCP, Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của TTCP, Bằng khen của Tổng TTCP. Nhiều cá nhân cán bộ, công chức được tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Tổng Thanh tra, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều cán bộ, công chức của Vụ Tổ chức Cán bộ và Văn phòng TTCP đã phấn đấu, trưởng thành, giữ các vị trí lãnh đạo của các Bộ, ngành địa phương, lãnh đạo chủ chốt của các Vụ, Cục, đơn vị.  Đây là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các thế hệ cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng, Vụ Tổ chức Cán bộ TTCP.

Với truyền thống 73 năm phát triển và trưởng thành của ngành Tổ chức nhà nước và ngành Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước, tại buổi gặp mặt này, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái mong muốn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, công chức, người lao động cơ quan TTCP sẽ tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện, khắc phục những hạn chế, yếu kém và phát huy được những thành tích đã đạt được, đặc biệt là truyền thống vẻ vang của ngành để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp của TTCP và ngành Thanh tra.

Phương Anh