Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị khắc phục ngay những tồn tại được chỉ ra tại kết luận thanh tra.

Đối với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị y tế, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu đơn vị cần rà soát những tồn tại, hạn chế như kết luận thanh tra đã nêu để thực hiện theo đúng quy trình và thời gian kết thúc. 

Liên quan đến việc kiểm điểm những cá nhân để xảy ra những những tồn tại, hạn chế, Bộ Y tế có trách nhiệm lên danh sách để thực hiện.

Đối với các đơn vị khác có liên quan, sau buổi công bố kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ sẽ có thông báo riêng đối với TP Hà Nội và Bộ Y tế biết để nắm và chỉ đạo. 

Để giải quyết và xử lý các tồn tại, hạn chế, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đề nghị Bộ Y tế sớm thành lập Tổ công tác để đôn đốc xử lý đảm bảo theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo yêu cầu của kết luận thanh tra.

Sau khi nghe công bố kết luận thanh tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ thành lập tổ công tác để thực hiện giải quyết những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông qua kiến nghị của Đoàn thanh tra tại kết luận thanh tra.

Đánh giá cao nội dung của kết luận thanh tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định những kiến nghị của Đoàn thanh tra giúp Bộ Y tế có dịp để xem lại, đánh giá các hoạt động để chỉ đạo các đơn vị, các tổ công tác và hoạt động của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa của Bộ Y tế trong việc thoái hóa vốn cũng như việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Y tế.

Đại diện Bộ Y tế xin ý kiến Phó Tổng Thanh tra để chỉ đạo xây dựng thành lập Tổ công tác để giải quyết các kiến nghị. Trong quá trình giải quyết nếu có vướng mắc sẽ xin ý kiến Phó Tổng Thanh tra chỉ đạo, đồng thời hỗ trợ các đơn vị giải quyết sớm theo đúng thời hạn của kết luận.

Phương Anh